EN

FF:LJMedB26 Proroctví a putování - Informace o předmětu

LJMedB26 Středověká putování do záhrobí

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 437 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu studenti získají znalosti o nejvýraznějších tématech středověké evropské eschatologie (psané převážně latinsky) - vidění, plavby do zásvětí (navigationes), proroctví, Antikristové, tanec smrti (Totentanz), umění umírat (ars moriendi), nebe, peklo, očistec, apokalyptická očekávání. Setkají se nejen s rozmanitým obsahem středověkých myšlenek, ale prostřednictvím překladů rovněž s rozmanitou formou jejich prezentace - s texty latinskými (budou přeloženy do češtiny) a částečně i vernakulárními, poznají jejich putování po středověké Evropě a vztahy, které mezi nimi vznikaly a ovlivňovaly další generace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: orientovat se v základních tématech středověké evropské eschatologie, a to z hlediska obsahového i z hlediska vztahů mezi texty.
Osnova
 • Kapitola I. "A když, vyveden byv z těla, ležel bezduch, brzo opět přišel k sobě a vypravoval, co se s ním dálo..."
 • - vidění, slyšení a zjevení (visiones, auditiones, revelationes) - od teorie snů a pouhé křesťanské moralistiky po sbírky vidění a politický apel; symbolika a vývoj jednotlivých prvků; Gregorius Magnus, Barontovo vidění, Jiříkovo vidění, individualista Otloh od sv. Jimrama, mystička Hildegarda z Bingen, Brigita Švédská a další
 • Kapitola II: Plavba sv. Brendana a irská cesta do Zaslíbené země svatých
 • Kapitola III: proroctví (prophetia) - příběhy o posledním vládci (Sibylla Tiburská, Pseudo-Methodius) a konci světa (Pseudo-Ephrem); prorokování Jakuba z Terama, Rupescissovo Vaticinium, lollardské Opus arduum; obsah, přenos a vzájemné ovlivňování prorockých textů
 • Kapitola IV: Antikristové (Antichristi) - Augustinus a spis O dvou obcích Oty z Freisingu; adaptace Adsonova listu a jejich propojení s proroctvími; De periculis novissimorum temporum; Wyclif
 • Kapitola V: tanec smrti (Totentanz), nebe, peklo a očistec
 • Kapitola VI: Návod, jak správně umírat, aneb středověké "Ars moriendi" v textu a obraze - od "Tractatus artis bene moriendi" po anonymní spisy
 • Kapitola VII: apokalyptika a čekání na konec světa - Táborité
Literatura
 • McGinn, Bernard. The Apocalyptic Imagination in the Middle Ages. In: Ende und Vollendung: eschatologische Perspektiven im Mittelalter. Hrsg. von J. A. Aertsen, M. Pickavé. Berlin 2002, s. 79-94. ISBN 3-11-017214-3.
 • JOYCE, E. Scribal Performance and Identity in the Autobiographical Visions of Otloh of St. Emmeram (d. 1067). Essays in Medieval Studies, 2005, vol. 22, no. 1, s. 95–106. ISSN 1043-2213.
 • LEGOFF, J. Zrození očistce. Přel. V. Dvořáková. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021- 637-9.
 • ALEXANDER, P. J. Byzantium and the Migration of Literary Works and Motifs. Medievalia et Humanistica, 1971, 2, s. 47–68. ISSN 0076-6127.
 • Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Edited by Martin Nodl - Magdalena Moravová - Jana Engelbrechtová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 279 s. ISBN 9788025705438. info
 • Bájné plavby do jiných světů. Edited by Magdalena Moravová, Translated by Eva Hladká-Kučerňáková - Danie. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 178 s. ISBN 9788025703656. info
 • MCGINN, Bernard. Antichrist : two thousand years of the human fascination with evil. New York: Columbia University Press, 2000. xxi, 369. ISBN 0231119771. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
závěrečné kolokvium
Informace učitele
Kurz nepředpokládá znalost latiny ani není nezbytně navázán na jiný předmět. Studentům, kteří naopak chtějí tento kurz propojit se znalostmi latiny, doporučuji současně navštěvovat doplňující překladatelský seminář "LJMedB28 Četba latinských textů ke středověké eschatologii".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/LJMedB26