EN

FF:LJMgrA02 Latinská hist. mluvnice II - Informace o předmětu

LJMgrA02 Latinská historická mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 A22
Předpoklady
LJMgrA01 Latinská historická mluvnice I
Bakalářská zkouška z latiny LJMgrA01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška - historické mluvnice latiny má studentům poskytnout základní informace o protohistorickém a historickém vývoji latinského jazyka v indoevropských souvislostech a v kontextu italických jazyků staré Itálie. Na konci tohoto kurzu bude student seznámen s konkrétními nápisně i literárně doloženými jazykovými změnami. Na konci tohoto kurzu bude student dále schopen rozpozant, vysvětlit a komentovat hlavní archaické rysy na epigrafických dokladech archaického období a aplikobvat své znalosti při přepisu těchto textů do klasické latiny.
Osnova
 • 11 Jmenné kategorie; přehled deklinačních typů.
 • 12.Substantiva a adjektiva I. a II. deklinace.
 • 13. Substantiva a adjektiva III. deklinace.
 • 14. Stupňování adjektiv III. deklinace.
 • 15. Číslovky.
 • 16. Charakteristika tematických sloves I-IV. konj. (préz.km.)
 • 17. Osobní přípony.
 • 18. Časy odvozené od préz. kmene.
 • 19. Systém latinského perfekta.
 • 20. Časy odvozené od perf. kmene.
Literatura
  povinná literatura
 • PULTROVÁ, Lucie, Daniela URBANOVÁ, Marie MALÁ a Jiří ŠUBRT. Archaická latina. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 82 s. učební texty. ISBN 80-246-1165-1. info
  neurčeno
 • NOVOTNÝ, František. Latinská mluvnice pro střední školy. D. 3, Doplňky. Sv. 1, Hláskosloví a nauka o slově. Praha: Jednota českých filologů, 1946. 227 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. Sv. 2, Skladba; Nauka o slohu; Přehled dějin latinského jazyka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. info
 • MEISER, Gerhard. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. 258 s. ISBN 3-534-09210-4. info
 • MEISER, Gerhard. Veni, vidi, vici : die Vorgeschichte des lateinischen Perfektsystems. München: C.H. Beck, 2003. xxii, 278. ISBN 3406496288. info
 • BALDI, Philip. The foundations of Latin. Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. xviii, 534. ISBN 3110162946. info
 • BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem. In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 117-124, 8 s. ISBN 3-8253-0404-3. info
 • BARTONĚK, Antonín. Formování jazykové situace v předhistorické a protohistorické Itálii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 4, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 29-38. ISSN 1211-6335. info
 • BARTONĚK, Antonín. Literacy in Archaic Latium. In Papers on the VIIIth International Congress of Latin Studies. Jerusalem: Innsbruck: Sonderdruck, 1996. s. 19-26, 8 s. ISBN 3-85124-6594. info
 • BARTONĚK, Antonín. Schriftsprache, Umgangssprache, Dialekt im Latein. In Actes du V. Colloque International sur le latin vulgaire et tardif. Heidelberg, 2000. s. 1-11. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Jazyky staré Itálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 3, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, N 3, s. 39-49. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Oština, umberština a jihopikénština - sabellské jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, N8, s. 5-37. ISSN 1211-6335. info
 • URBANOVÁ, Daniela. Die Alphabetisierung und die Anfange des lateinischen Schriftums. Graeco-Latina Brunensia SPFFBU N 6-7, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, N 6-7, s. 325-334. ISSN 1211-6335. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a cvičení (četba archaických textů v originální podobě, s důrazem na diachronní analýzu archaických textů. Vyžaduje se pravidelná domácí příprava.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. K zápočtu se vyžaduje aktivní účast v hodinách 75%. 2 průběžné písemné testy a závěrečný test ke zkoušce. Požadovaná úspěšnost u všech testů je 75%.
Navazující předměty
Informace učitele
Vyžaduji aktivní účast. Zkouška formou písemného testu z probrané látky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJMgrA02