EN

FF:LJMgrB02 Antická metrika - Informace o předmětu

LJMgrB02 Antická metrika

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 VP
Předpoklady
Základní znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy řecké a římské metriky. Hlavní důraz je přitom kladen na latinská metra. Student by měl během kurzu získat nejen patřičnou teoretickou průpravu, ale měl by být schopen též její praktické realizace, konkrétně náležitého přednesu antických básní. K podpoře klasického kurzu byl vytvořen kurz elektronický (viz e-learningová podpora FF MU, Ústav klasických studií, kurz "Úvod do římské metriky" https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/index.php?categoryid=22&browse=courses&perpage=20&page=1, kde student nalezne také podrobnou bibliografii k jednotlivým lekcím.
Osnova
 • 1. Úvod do studia metriky; vznik a vývoj řeckých a římských metrických útvarů; způsob přednesu.
 • 2. Problémy existence iktu.
 • 3. Saturnský verš.
 • 4.-5. Daktylské řady: jejich vznik a vývoj.
 • 6.-7. Jambické řady; jejich specifické znaky v římském básnictví
 • 8.-9. Trochejské řady.
 • 10. Anapestické řady.
 • 11. Řady iónické, choriambické a paiónské.
 • 12. Řady logaoedické.
 • 13. Polymetrické strofy.
 • S každým bodem sylabu je spojen praktický nácvik přednesu daných veršových útvarů
Literatura
 • DREXLER, Hans. Einführung in die römische Metrik. 5., unveränd. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993. 200 s. ISBN 3-534-04494-0. info
 • CRUSIUS, Friedrich. Römische Metrik : eine Einführung. München: Max Hueber, 1929. info
 • NOVOTNÝ, František. Řecká a římská metrika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. info
 • Accent and rhythm :prosodic features of Latin and Greek : a study in theory and reconstruction. Edited by W. Sidney Allen. Cambridge: University Press, 1973. ISBN 0-521-20098-9. info
 • KRÁL, Josef. Řecká a římská rhythmika a metrika. 2, Řecká a římská metrika. Sv. 2. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologů, 1911. info
 • OKÁL, Miloslav. Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 8022001562. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do studia literatury [Hrabák, 1977]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 151 p. ; 2. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ukončení (zápočet) proběhne formou písemného testu, v němž se prověří znalosti získané během semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Pro studenty klasické filologie a jednooborové klasické řečtiny je tento předmět povinný!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJMgrB02