LMD02 Medievistický interpretační seminář

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost latiny v rozsahu bakalářské zkoušky, její absolvování není podmínkou pro zápis do semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit na textu vybraného díla problematiku zkoumání, interpretace a překládání středověké latinské literatury. Kurz zaměřuje na korespondenci a polemické spisy Jana Husa jakožto profilového výzkumného tématu medievistické specializace Ústavu klasických studií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni porozumět problematice počátků české reformace, Husovu způsobu myšlení i jeho literárnímu výrazu, základům středověké latinské epistolografie.
Osnova
 • 1. M. Jan Hus, jeho život, dílo, význam; Hus jako literární tvůrce
 • 2. Vznik textů
 • 3. Jejich dostupnost a zpřístupnění (rukopisy, edice)
 • 4. Husovy listy a polemické spisy v kontextu jeho literární tvorby
 • 5. Husův epistolografický styl
 • 6. Husova polemická výzbroj
 • 7.Četba vybraných listů a výbor z polemických spisů
Literatura
  povinná literatura
 • HUS, Jan. M. Jana Husi Korespondence a dokumenty : Korespondence a dokumenty (Variant.). Edited by Václav [historik] Novotný. V Praze: Nákladem komise pro vydávání pramenů náboženského hnutí českého, 1920. info
 • HUS, Jan. Polemica. Edited by Jaroslav Eršil. Pragae: Academia, 1966. info
  doporučená literatura
 • KYBAL, Vlastimil. M. Jan Hus : život a učení. D. II. Část 1, Učení. V Praze: nákladem Jana Laichtera, 1923. 466 s. info
 • KEJŘ, Jiří. Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. Ústí nad Labem: Albis international, 1999. 59 s. ISBN 80-86067-24-6. info
 • KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 137 s. ISBN 9788024616438. info
  neurčeno
 • slovníky klasické a středověké latiny podle pokynů vedoucí semináře
Výukové metody
Seminář (dvě hodiny týdně), četba (překlad), diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky: pravidelná aktivní účast na kurzu a diskuzi (min. 75%); průběžná četba zadaných textů; seminární práce (písemný překlad s komentářem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMD02