LMD15 Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Získání náležitého počtu kreditů v doktorském studijním programu Latinská medievistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava diserttační práce. Téma doktorské disertační práce volí student v dohodě s vedoucím učitelem předmětu z oblasti české nebo evropské středolatinské (event. patristické) literatury. Vedoucího práce určí týž učitel.
Výstupy z učení
Student bude schopen představit své znalosti a výsledky své badatelské práce před komisí.
Osnova
  • Osnova je závislá na zvoleném tématu, obecně:
  • rešerše literatury;
  • pramenná rešerše;
  • zpracování dílčích problémů;
  • formulace jednotlivých kapitol;
  • zpracování poznámek a doprovodného aparátu;
  • seznam literatury a pramenů.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Konzultace se školitelem; průběžné kritické hodnocení textu; zpracování zpětné vazby; psaní práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání dokončené doktorské práce a po jejím přijetí školitelem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.