LMD_DS1 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s charakterem doktorského studia, s tématy řešenými na ÚKS (česká reformace, edice latinských spisů Jana Husa aj.), s tématy prací dalších doktorandů latinské medievistiky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se doktorand bude orientovat v hlavních směrech bádání o latinském jazyku a literatuře středověku.
Osnova
  • Bloková výuka:
  • seznámení s průběhem doktorského studia a s nároky na studenta;
  • způsob spolupráce školitele a doktoranda;
  • prezentace medievistických projektů na Ústavu klasických studií (česká reformace, edice latinských spisů Jana Husa, další projekty);
  • témata zadaných a zadávaných disertací.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Seminární práce, prezentace badatelských i doktorských projektů, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMD_DS1