LMD_DS4 Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s klíčovými problémy latinského jazyka středověku, poskytne informace o nových i starších základních titulech příslušné odborné (jazykovědné) literatury.
Výstupy z učení
Student získá přehled o hlavních metodách studia latinského jazyka středověku (synchronní a diachronní výzkum).
Osnova
  • Bloková výuka:
  • Latinský jazyk středověku;
  • diachronní a synchronní výzkum;
  • geografická a chronologická diverzita;
  • odchylky středověké latiny od klasické latiny;
  • novější bádání o latinském jazyku středověku.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Přednáška, seminární práce, samostatná literární rešerše, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.