LMD_DS5 Doktorský seminář V

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s klíčovými problémy latinské literatury středověku. Kurz poskytuje informace o nových i starších základních titulech příslušné odborné (literárněvědné) literatury a funguje jako platforma pro výměnu zkušeností z výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude mít přehled o hlavních metodách studia latinského literatury středověku a bude mu znám charakter vzájemného vztahu mezi latinsky psanou literatury a literaturami vernakulárními.
Osnova
  • Bloková výuka:
  • Literární život ve středověku;
  • metody výzkumu: komparatistika, strukturální metody, genologie, typologie;
  • vztah latinské literatury a literatur v národních jazycích;
  • ediční práce II.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Přednáška, samostatná literární rešerše, seminární práce (ediční pokus se zpracovávanými prameny), prezentace doktorských projektů, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích; prezentace samostatného projektu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LMD_DS5