LMD_DS6 Doktorský seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat souhrn pramenného studia k výzkumným tématům doktorských prací.
Výstupy z učení
Studenti budou ovládat práci s prameny podle nároků a potřeb připravované disertace.
Osnova
  • Bloková výuka:
  • Ediční práce III: kolace rukopisů, lectiones variae, emendace, konjektury a další základní editorské pojmy;
  • komentář, „ratio edendi“, autority;
  • „Prameny a literatura“, vydané i rukopisné prameny, staré tisky;
  • CTE (Classical Text editor), práce s elektronickými databázemi vydaných pramenů.
Literatura
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
Výukové metody
Výukové metody: přednáška, prezentace práce na doktorských projektech, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích; prezentace disertace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.