LMD_TP Textová příprava

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
SEMESTR ( 9 ) && SEMESTR ( 10 ) && SEMESTR ( 11 ) && SEMESTR ( 12 ) && SEMESTR ( 13 ) && SEMESTR ( 14 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si smí opakovaně zapisovat pouze studenti od 9. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je konzultovat a hodnotit postup prací na disertačním projektu v závěrečné fázi studia. Student odevzdává ke kontrole zpracování jednotlivých částí a školitel studentovi poskytuje metodologické vedení.
Výstupy z učení
Student bude schopen samostatné aktivní práce na stanoveném disertačním tématu; bude schopen pravidelně konzultovat se školitelem a případně dalšími odborníky a obhájit výsledky své práce před odbornou veřejností; prokáže schopnost zpracovat a argumentačně podložit vlastní vědecký text.
Osnova
  • Odevzdání stanoveného penza textu školiteli; • zpětná vazba od školitele, konzultace; • úprava a přepracování části disertace.
Literatura
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.