LMKA_a02 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vokřínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky si kladou za cíl postihnout základní tendence ve vývoji evropské literatury počínaje 2. světovou válkou. Literatura tu není chápána jako estetický fakt, který je možné zkoumat primárně filologickými prostředky. Literatura, jak ji tyto přednášky představují, se ocitá pod vlivem stále silnějšího postavení filmu (etablování filmových studií na akademické půdě); proměnami politického a společenského prostoru (postmodernismus), proměnami skupinových identit (feminismus, postkolonialismus), stejně jako "krizí" estetické hodnoty (postmoderna) a vlivu "nových médií" (Internet, digitální média). Přednášky si kladou za cíl postihnout základní tendence ve vývoji české literatury po roce 1945, a to v širším rámci dějin světových literatur. Reflektovány budou rovněž intermediální vztahy mezi literaturou a výtvarným uměním, filmem apod.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- porozumět vývoji literatury v kontextu společenských a kulturních proměn,
- porozumět intermediální vazbám mezi literaturou a dalšími druhy umění,
- analyzovat literární texty s ohledem na jejich zapojení v široce chápaném kulturně společenském kontextu,
- analyzovat a pojmenovat významové odlišnosti vyplývající z použití rozdílných médií, např. rozdíl mezi literárním dílem a jeho filmovou adaptací.
Osnova
 • Evropský existencialismus a jeho vliv na umění
 • Experiment nade vše? Poválečná "vážná" hudba jako projev rozpadu hodnot.
 • Poválečná populární hudba a moderní média
 • Skupina 42 v intermediálním pohledu
 • Filmové adaptace literárních děl ve jménu socialistické ideologie
 • Vztahy mezi literaturou a filmem v 60. letech 20. st.
 • Dědictví avantgard po r. 1948
 • Možnost/nemožnost mezikulturní komunikace (exilové psaní)
 • Text a rockové hudba
 • Situace science fiction od 60. let (nová vlna, fandom, kyberpunk, fantasy, retrofuturismus)
 • Politika a umění (Charta 77 coby mýtus, kontrakultura, underground)
 • Podoby postmoderní situace
Literatura
  povinná literatura
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. Strana 873. ISBN 9788088069119. info
 • LANGEROVÁ, Marie, Josef VOJVODÍK, Anja TIPPNER a Josef HRDLIČKA. Symboly obludností : mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Vydání první. [Praha]: Malvern, 2009. 510 stran. ISBN 9788086702667. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Existencialisté : existenciální fenomény v české próze dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 465 s. ISBN 8072152378. info
  doporučená literatura
 • Kmeny 90 : městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000. Edited by Vladimir 518. 1. vydání. V Praze: Yinachi, 2016. 813 stran. ISBN 9788090473591. info
 • BOLTON, Jonathan. Světy disentu : Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Translated by Petruška Šustrová. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 478 stran. ISBN 9788020024626. info
 • Kmeny 0 : městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Edited by Vladimir 518, Photo by Josef Bahník. 1. vyd. V Praze: Bigg Boss, 2013. 739 s. ISBN 9788090473546. info
 • MUGGLETON, David. Inside subculture :the postmodern meaning of style. 1st pub. Oxford: Berg, 2000. viii, 198. ISBN 1-85973-352-2. info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu, analýzy, předvádí teoretické a metodologické nástroje na instruktivních interpretacích.
Metody hodnocení
Studenti v JS 2020 zakončují předmět distančně psaným testem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro posluchače oboru LMK (jednooboroví) je předmět povinný - kredity A, pro posluchače LMK (dvouoboroví) a bohemistiky povinně volitelný (kredity B), pro ostatní studenty volitelný (kredity C).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKA_a02