LMKB_a214 Autobiografie a autofikce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.34
Předpoklady
Studenti musí být schopni číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nastínit základní teoretické koncepce zabývající se problematikou autobiografie a autofikce a aplikovat tato východiska při analýze konkrétních textů. Předmět také představí otázky narativní konstrukce identity a autobiografické paměti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní teoretické koncepce zabývající se problematikou autobiografie a autofikce;
- aplikovat tato východiska při analýze autobigrafických textů;
- orientovat se ve vybraných psychologických a filosofických pojetích narativní konstrukce identity;
- popsat základní rysy autobiografické paměti;
- reflektovat vlastní tvorbu autobiografických příběhů.
Osnova
 • • 18.2. Úvod do studia autobiografií a autofikcí • 24.2. Philippe Lejeune a koncept autobiografické smlouvy • 3.3. Autobiografická paměť (Schacter) + Susanna Kaysen: Girl, Interrupted • 10.3. Narativní identita: Bruner vs. Strawson • 17.3. Žánrové vzory, fikčnost – Dave Eggers: Srdceryvné dílo ohromujícího génia • 24.3. Autofikce a metaautobiografie – Jan Němec: Možnosti milostného románu • 31.3. Paměť, vyprávění, interpretace • 7.4. Identita v době sociálních sítí • 14.4. Čtecí týden • 21.4. Komiksové autobiografie – Marjane Satrapi, Toy Box • 28.4. Filmová autobiografie – Nick Cave: 20,000 Days on Earth • 5.5. Autobiografie jako politický nástroj: hlasy utlačovaných (Behrouz Boochani: No Friend But the Mountains) • 12.5. Autobiografie z hlediska genderu, etnické příslušnosti, třídy + psaní o druhých (O přibjehi)
Literatura
  doporučená literatura
 • SMITH, Sidonie a Julia WATSON. Reading autobiography : a guide for interpreting life narratives. 2nd ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. xiv, 394. ISBN 9780816669868. info
 • EAKIN, Paul John. How our lives become stories : making selves. 1st pub. Ithaca: Cornell University Press, 1999. xii, 207. ISBN 9780801436598. info
  neurčeno
 • Identity technologies :constructing the self online. Edited by Anna Poletti - Julie Rak. 1 online r. ISBN 9780299296438. info
 • Ivan M. HAVEL - "Epizodické situace našeho života", in B. VELICKÝ et al., Spor o přirozený svět, Filosofia: Praha 2010, s. 213-237
 • EAKIN, Paul John. Self and Self-Representation Online and Off. In FRAME, Journal of Literary Studies 28:1, 2015.
 • RICŒUR, Paul. O sobě samém jako o jiném. Translated by Milan Lyčka. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2016. 407 stran. ISBN 9788072984381. info
 • CHANSKY, Ricia Anne. The Routledge autobiography studies reader. Edited by Emily Hipchen. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xxii, 351. ISBN 9781138904767. info
 • Graphic womenlife narrative and contemporary comics. Edited by Hillary L. Chute. New York: Columbia University Press, 2010. xiii, 297. ISBN 9780231521574. info
 • EAKIN, Paul John. Living autobiographically : how we create identity in narrative. 1st pub. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008. xvii, 184. ISBN 9780801447242. info
 • SCHACTER, Daniel L. Sedm hříchů paměti : jak si pamatujeme a zapomínáme. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 270 s. ISBN 8071855553. info
 • OLNEY, James. Memory & narrative : the weave of life-writing. Chicago: University of Chicago Press, 1998. xvi, 430. ISBN 0226628167. info
 • Women, autobiography, theory : a reader. Edited by Sidonie Smith - Julia Watson. Madison: University of Wisconsin, 1998. xi, 526. ISBN 0299158446. info
 • LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Nouv. éd., augm. [Paris]: Éditions du Seuil, 1996. 381 s. ISBN 2020042932. info
 • SCHACTER, Daniel L. Searching for memory : the brain, the mind, and the past. New York: Basic Books, 1996. xiii, 398. ISBN 9780465075522. info
 • EAKIN, Paul John. Fictions in autobiography : studies in the art of self-invent. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985. ix, 288. ISBN 9780691601939. info
Výukové metody
Semináře skládající se ze studentské prezentace určitého autobiografického díla, úvodu do tématu hodiny vyučující, diskuse o textech (povinná četba před seminářem). Na většinu seminářů budou dále zadány kreativní úkoly (vlastní tvorba či reflexe autobiograficky laděných projevů), které budou rovněž předmětem debaty (sdílení vlastních výtvorů však bude čistě dobrovolné!).
Metody hodnocení
prezentace (představení primárního textu) a ústní kolokvium NEBO 5stránková esej na zvolené téma a ústní kolokvium; kolokvium obnáší diskusi o probíraných tématech a textech
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LMKB_a214