LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.13
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/240, pouze zareg.: 0/240, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/240
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy, principy a metody dvou disciplín věnujících se zvukové stránce jazyka - fonetiky a fonologie. Pozornost bude věnována tvorbě řeči, klasifikaci hlásek a dalších zvukových prostředků (přízvuk, intonace) jak z hlediska jejich tvoření, tak podle jejich akustických vlastností.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen
- porozumět a vysvětlit obecné problémy fonetiky a fonologie
- aplikovat fonetickou terminologií a metody fonetických výzkumů a bude schopen je využít ve svém dalším studiu
- vysvětlit proces vzniku řeči
- charakterizovat hlásky podle jejich vlastností
- aplikovat mezinárodní fonetickou transkripci na konkrétní jazyky, především češtinu
- vysvětlit a aplikovat základními pojmy fonologie
Osnova
 • 1) Fonetika, charakteristika disciplíny, její postavení v rámci lingvistiky
 • 2) Proces vzniku řeči
 • 3) Základní klasifikace hlásek: konsonanty, vokály, suprasegmentální rysy
 • 4) Transkripce, Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)
 • 5) Akustická stránka řeči. Akustický a auditivní pohled na jazyk, teorie slyšení řečového signálu
 • 6) Slabika a její fonetická povaha
 • 7. Prozodické prostředky řeči z artikulačního a akustického hlediska
 • 8) Členění souvislé řeči
 • 9) Hlásky v řetězcích, změny hlásek v proudu řeči – přehled
 • 10) Fonologie a její základní pojmy
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronická skripta Fonetika, http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/index.html
  doporučená literatura
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 2., doplněné. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 194 s. none. ISBN 978-80-7368-405-1. info
 • ASHBY, Michael a John A. MAIDMENT. Úvod do obecné fonetiky. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 192 stran. ISBN 9788024623221. info
 • SKARNITZL, Radek, Pavel ŠTURM a Jan VOLÍN. Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 9788024632728. info
  neurčeno
 • DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky : univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 230 s. ISBN 8024610736. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se ze čtyř otázek zaměřených na základní fonetické a fonologické pojmy a fonetickou klasifikaci hlásek; vzhledem k omezenému času přednášek podstatou část kurzu tvoří samostudium; účast na přednášce není povinná
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgBA03