LgBA04 Obecná fonologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–14:50 G24, každé sudé pondělí 15:00–15:50 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude schopen anylyzovat a aplikovat fonologický materiál pomocí těchto metodologických přístupů: klasické fonologie (Trubeckoj, Martinet), harvardského binarismu (Jakobson), klasické generativní fonologie (Chomsky, Halle), rysové geometrie.
Výstupy z učení
Student po ukončení kursu bude: - ovládat základní fonologickou terminologii - obeznámen s metodologií klasické strukturální, harvardské a generativní fonologie a schopen kriticky hodnotit jejich možnosti - schopen tyto metodologie aplikovat v praktické analýze - obeznámen s rysovou geometrií jako zvláštním případem aplikace teorie distinktivních rysů.
Osnova
  • Vznik fonologie - pražská škola. - definice fonologie - popis fonému - teorie oposic, neutralizace, archifoném - fonologické příznaky konsonantů - fonologické příznaky vokálů - struktura slabiky - suprasegmentální prvky - praktická applikace Binaristická teorie fonému I - harvardská škola - definice fonologie - popis fonému - distinktivní rysy - praktická applikace Binaristická teorie fonému II - generativní škola Rysová geometrie (Feature Geometry)
Literatura
  • OOSTENDORP, Marc van. The Blackwell companion to phonology. Volume I, General issues and segmental phonology. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2011.
  • KOŘÍNEK, Josef Miloslav a Adolf ERHART. Úvod do fonologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 139 s. ISBN 8020002308. info
  • KENSTOWICZ, Michael. Phonology in Generative Grammar. 1. vyd. Cambridge, USA: Blackwell, 1994. 704 s. ISBN 1-55786-426-8. info
  • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 148 s. ISBN 80-210-0137-2. info
  • LASS, Roger. Phonology : an introduction to basic concepts. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. xix, 362. ISBN 0521281830. info
  • CHOMSKY, Noam a Morris HALLE. The sound pattern of English. New York: Harper & Row, 1968. xiv, 470 p. info
  • TRUBECKOJ, N. S. Grundzüge der Phonologie. Prague: [s.n.], 1939. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgBA04