LgBA06 Dějiny jazykovědy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Zápočet jen 2 kredity. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–14:50 G24, každé liché pondělí 15:00–15:50 G24
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen reprodukovat linii vývoje jazykovědy 19. a 20. století; určit jednotlivé školy a autory; ukázat jejich hlavní teze; porovnat je navzájem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat metodologický vývoj lingvistiky v 19. a 20. století - vyložit důležité metodologické posuny, ke kterým došlo a interpretovat je - zasadit vývoj lingvistiky do obecných dějin světa a dějin vědy zvláště
Osnova
 • - počátky srovnávací lingvistiky - Franz Bopp - Wilhelm von Humboldt - A. Schleicher a evolucionismus - raní mladogramatikové - vrchol mladogramatické školy - kritika mladogramatiků - W. D. Whitney - F. de Saussure a začátky strukturalismu - kazaňská škola - Pražský strukturalismus - Kodaňská škola - deskriptivismus - ostatní strukturalistické školy - generativní lingvistika
Literatura
 • SHAUMYAN, Sebastian, Wolfgang. GIRKE a Helmut JACHNOW. Strukturale Linguistik. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. Internationale Bibliothek für allgemeine Linguistik.
 • Saussure / John E. Joseph. Oxford : Oxford University Press, 2012
 • Histoire de la linguistique : de Sumer à Saussure / Bertil Malmberg. Paris : Presses universitaires de France, 1991
 • VACHEK, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany: H & H, 1999.
 • STURROCK, John a Justin WINTLE. Structuralism. London: Paladin Grafton books, 1986. Paladin movements and ideas.
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Dějiny lingvistiky. 2006. URL info
 • ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 239 s. ISBN 8071789089. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • Lexicon grammaticorum : who's who in the history of world linguistics. Edited by Harro Stammerjohann - Sylvain Auroux. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. xxvii, 104. ISBN 3484730188. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 3, Matematická a strojová lingvistika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 161 s. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 2, Strukturální, generativní a stratifikační jazykověda. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 149 s. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 1, Od počátků do vzniku strukturální jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 181 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 6 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgBA06