LgBA09 Morfonologie a obecná morfologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 14:00–15:40 K12
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student je schopen formulovat a definovat pojmy morfu, morfému, alomorfu, morfémové alterance a další základní termíny morfo(no)logie; zkonstruovat adekvátní morfemický model pro řešení daného problémy morfémové analýzy a užít jej či ilustrovat teoretický problém na konkrétním příkladě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - užívat základní terminologii morfologie a morfonologie - chápat fungování morfologických alternací a ovládat metodu jejich popisu - schopen analyzovat samostatně morfologické segmenty a vytvořit model jejich fungování
Osnova
 • - předmět studia morfologie - znak a morfém - gramatické kategorie sloves, jmen etc. - kmen - kořen - sufixy - koncovky - alternace morfémů - ablaut - syntagmatické alternace - paradigmatické alternace - reduplikace - kompozita a juxtapozice
Literatura
 • The grammar of words : an introduction to linguistic morphology / Geert Booij. Oxford : Oxford University Press, 2012
 • The Oxford handbook of derivational morphology / edited by Rochelle Lieber and Pavol Štekauer. Oxford : Oxford University Press, 2014
 • An anthology of structural morphology. Edited by Renâe Motro. Hackensack, NJ: World Scientific, 2009. viii, 202. ISBN 9812837205. info
 • BUBENÍK, Vít. An introduction to the study of morphology. München: Lincom Europa, 1999. ix, 220 s. ISBN 3-89586-570-2. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Současná česká morfologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 119 s. ISBN 8021000872. info
 • ANDERSON, Stephen R. A-Morphous morphology. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xiv, 434 p. ISBN 0-521-37260-7. info
 • Current morphology. Edited by Andrew Carstairs-McCarthy. New York: Routledge, 1992. xii, 289 p. ISBN 0415071186. info
 • Generative morphology. Edited by Sergio Scalise. 2nd ed. Riverton, U.S.A.: Foris Publications, 1986. x, 237 p. ISBN 9783110877328. info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
Výukové metody
teoretická příprava a cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem je možné pouze pro kredit typu C. Uděluje se na základě aktivní účasti při výuce. Připuštění ke zkoušce je možné jen po odevzdání vypracovaného referátu dle zadání učitele.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgBA09