LgMA01 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Kolokvium jen pro studenty, kteří nejsou zapsáni na obecnou či indoevropskou jazykovědu. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 K32
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student umí vyjmenovat základní větve a jazyky indoevropské rodiny; dokáže demonstrovat jejich příbuznost; ovládá základní terminologii a problematiku oboru; je schopen popsat fonologický a systém rekonstruovaného prajazyka a pracovat s literaturou.
Výstupy z učení
Posluchač získá přehled o všech indoevropských jazycích a jejich vzájemných vztazích. Seznámí se se základy srovnávací gramatiky.
Osnova
 • Metody indoevropeistiky - komparativní metoda poznání příbuznosti indoevropských jazyků na příkladech konkrétních škol (Bopp, Schleicher, mladogramatici, strukturalismus) - různé metody poznání fonologických systémů konsonantických i vokalických, dnešní stav poznání, rekonstrukce fonologického modelu - vokalický subsystém - konsonantický substém: labioveláry vs. palatoveláry vs. veláry, opozice T vs. D vs. Dh (vs. Th) atd. - laryngální teorie - ablaut - základní hláskové zákony (Winterův, Szemerényiho, zákon palatál, Rask-Grimmův zákon..)
Literatura
 • Gamkrelidze, T. & Ivanov, V. 1984: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Tbilisi. Mallory, J. & Adams, D.Q. 1997: Encyclopedia of Indo-European Culture. London.
 • LINDEMAN, Fredrik Otto. Introduction to the "laryngeal theory". Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1997. 246 s. ISBN 3851246667. info
 • SZEMERÉNYI, Oswald. Introduction to Indo-European linguistics. Oxford: Clarendon, 1996. xxxii, 352. ISBN 0198240155. info
 • BEEKES, Robert S. P. Comparative Indo-European linguistics : an introduction : Vergelijkende taalwetenschap : een inleiding in de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap (Orig.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-2150-2. info
 • ERHART, Adolf. DIE INDOGERMANISCHE NOMINALFLEXION UND IHRE GENESE. INNSBRUCK: INNSBRUCKER BEITRAGE ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 1993. ISBN 3-85124-636-5. info
 • SZEMERÉNYI, Oswald John Louis. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4,, durchges. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. xxv, 370 s. ISBN 3-534-04216-6. info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. URL info
 • BRUGMANN, Karl. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Brugmann, 1904]. Strassburg: K.J. Trübner, 1904. xxviii, 77. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LgMA01