LgMA04 Experimentální syntax a sémantika II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucia Vlášková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
úspěšné absolvování kurzu LgBA12: Formální a experimentální sémantika I
pasivní angličtina na úrovni porozumění učebního textu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty aktivně propojit formálně-teoretickou a experimentálně-datovou stránku popisu významů přirozeného jazyka a sesbírat a upravit data na vlastní lingvistický experiment, který pak statisticky vyhodnotí. Kurz prohlubuje znalosti z LgBA12: Formální a experimentální sémantika I.
Výstupy z učení
Na konci semestru bude student schopen sesbírat lingvistická data z korpusu nebo od respondentů dotazníku/experimentu a upravit je v programovacím jazyce R tak, aby mohl provést explorační analýzu dat a následně je vyhodnotit formálním statistickým modelem. Student pak bude schopen dosažené výsledky vhodně komunikovat a vizualizovat.
Osnova
 • aktivní práce s daty z přirozeného jazyka: tvorba dotazníku/experimentu v IBEX farm/L-rex, práce s korpusem
 • práce s daty v programovacím jazyce R v RStudiu: základní fungování Rka, přídavné balíčky, import a export dat, úprava dat pomocí balíčku dplyr
 • základní statistické metody vyhodnocení: mean, median, standardní odchylka, boxplot, whisker-boxplot
 • základní vyhodnocení statistického výstupu ve formálním modelu (základy lineární regrese, t-test)
 • základy komunikace a vizualizace dat: grafy pomocí balíčku ggplot2, sestavení reportu, popis metodologie a vyhodnocení experimentu
Literatura
  povinná literatura
 • PENG, Roger. Exploratory data analysis with R. Lulu. com, 2012.
 • WICKHAM, Hadley a Garrett GROLEMUND. R for data science : import, tidy, transform, visualize, and model data. First edition. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2016. xxv, 492. ISBN 9781491910399. info
 • LEVŠINA, Natal‘ja Gennad‘jevn. How to do linguistics with R : data exploration and statistical analysis. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015. x, 443. ISBN 9789027212245. info
  doporučená literatura
 • BAAYEN, Rolf Harald. Analyzing linguistic data : a practical introduction to statistics using R. 1st print. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xiii, 353. ISBN 9780521882590. info
  neurčeno
 • Kruschke, John. "Doing Bayesian data analysis: A tutorial with R, JAGS, and Stan." (2014).
Výukové metody
přednášky, semináře, samostudium literatury, dílčí úkoly v průběhu semestru
Metody hodnocení
diskuse v hodině, postupné plnění úkolů, dílčí projekty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.