LgMA05 Antropolingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 10:00–11:40 B2.23
Předpoklady
Zájem o informace, které nám jazyk zprostředkovává.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit posluchače se standardními metodami etymologické práce na materiálu indoevropských jazyků. Posluchači by měli zvládnout základní metody etymologické práce.
Výstupy z učení
Posluchači by měli být schopni dohledat důvěryhodné informace o etymologii, resp. původu konkrétních slov, osobních jmen i místních jmen, a kriticky je vyhodnotit.
Osnova
 • 1. Hláskové zákony: počátek, vnitřek a konec slova. 2. Morfologické členění slova: kořen, kmen, derivační sufixy, prefixy, vlastní jmenná a slovesná flexe, skládání. 3. Zákony objasňující tzv. výjimky ze standardních koespondencí: Vernerův, Grassmannův, Bartholomaeho, Brugmannův aj. 4. Inovace vs. archaismy: Leskienovo pravidlo (příklad slovanského l-epentetického). 5. Etymologické ilustrace z jednotlivých sémantických okruhů a metoda Wörter und Sachen: 5.1. Části těla. 5.2. Příbuzenské termíny. 5.3. Přírodní fenomény: živá i neživá přírody. 5.4. Kulturní slova.
Literatura
  doporučená literatura
 • MOLDANOVÁ, Dobrava, Naše příjmení. Praha: Mladá fronta 1983.
 • KOPEČNÝ, František, Průvodce našimi jmény. Praha: Academia 1991.
 • REJZEK, Jiří, Český etymologický slovník. Praha: Leda 2015.
 • PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Praha 1947-1960.
 • A. Erhart. 1984. Základy jazykovědy. Praha: SPN.
  neurčeno
 • MACHEK, Václav, Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia 1971.
Výukové metody
Přednášející ukáže základní etymologické postupy, spojující analyzovaná slova s fenomény, které označují. Poté se studenti pokoušejí samostaně tyto metody aplikovat ve vlastním etymologickém bádání.
Metody hodnocení
Samostatně zpracované etymologie slov z různých sémantických oruhů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LgMA05