LgMA06 Fonetika a fonologie - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 B2.44
Předpoklady
Seminář navazuje na kurzy obecné fonetiky (LgBA03) a fonologie (LgBA04), a proto je vhodné si ho zapsat až po jejich absolvování. Předpokládá se znalost fonetiky a fonologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit obecné znalosti fonetiky a fonologie a aplikovat je na různé analytické problémy. Velká pozornost je proto věnována konkrétní analýze jak v hodinách, tak v samostatných úkolech studentům zadaných.
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu student
- získá rozšířenou znalost fonetiky a fonologie, jejich principů a method
- získá přehled o zvukových charakteristikách jazyků světa
- dovede analyzovat zvukovou stránku jazyků, a to jak z hlediska fonetického, tak fonologického
- porozumí a bude schopen aplikovat principy fonologické analýzy na konkrétní problémy
Osnova
 • Fonetika a fonologie, rozdíly a společné zájmy
 • Fonetická klasifikace konsonantů v jazycích světa
 • Fonetická klasifikace vokálů v jazycích světa
 • Slabika a suprasegmentální zvukové prostředky v jazycích světa
 • Fonologická analýza, základní pojmy a principy
 • Neutralizace a defektivní distribuce
 • Fonotaktika, sonorita, slabičná typologie, váha slabiky
 • Fonologická organizace promluv
 • Změny zvukových segmentů, sandhi, mutace
 • Fonologická typologie
Literatura
 • DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky : univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 230 s. ISBN 8024610736. info
 • Zsiga, Elizabeth. 2013. The Sounds of Language. Wiley-Blackwell
 • SKARNITZL, Radek, Pavel ŠTURM a Jan VOLÍN. Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 9788024632728. URL info
 • ASHBY, Michael a John A. MAIDMENT. Úvod do obecné fonetiky. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 192 stran. ISBN 9788024623221. URL info
 • BIČAN, Aleš. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 343 s. Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes - Volume 81. ISBN 978-3-631-63136-2. info
Výukové metody
seminář, diskuze, cvičení, analýzy, četba
Metody hodnocení
aktivní účast, domácí úkoly, samostatná četba, písemný test; k úspěšnému ukončení je nutné odevzdat všechny úkoly a získat nejméně 60 % v písemném testu
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LgMA06