LgMB01 Kapitoly z české lingvistiky 19. a 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–17:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude schopen interpretovat a aplikovat myšlenkové a historické souvislosti české lingvistiky devatenáctého a dvacátého století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - zasadit vývoj české lingvistiky do světového kontextu - popsat vývojové tendence lingvistiky ve sledovaném období - vyložit postupy zmiňovaných metodologických přístupů
Osnova
 • Okruhy: 1. Dobrovský a jeho škola 2. Jungmannovci 3. mladogramatická škola a její recepce v českém prostředí 4. fin de siecle 5. strukturalismus v Československu a jeho osudy
Literatura
 • PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 17-29, 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5. info
 • PLESKALOVÁ, Jana. Historická gramatika. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 121-149, 29 s. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • VEČERKA, Radoslav. Dobrovský. In Josef Dobrovský. Fundator studiorum Slavicorum: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha: Slavanský ústav A VČR, 2004. s. 15-21, 7 s. ISBN 80-86420-17-5. info
 • HOSKOVEC, Tomáš. Pražský lingvistický kroužek 1997/1998 - 1998/1999. Slovo a slovesnost, 2000, LXI, č. 1, s. 159-160. ISSN 0037-7031. info
 • VACHEK, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Vydání první. Jinočany: H & H, 1999. 135 stran. ISBN 8086022129. info
 • Praguiana : some basic and less known aspects of the Prague Linguistic School : an anthology of Prague School Papers. Edited by Josef Vachek. Praha: Academia, 1983. xxxi, 321. info
 • VACHEK, Josef. Z klasického období pražské školy, 1925-1945. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 75 s. info
 • Stilistik und Soziolinguistik :Beiträge der Prager Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherziehung. Edited by Josef Vachek, Translated by Eduard Beneš. 1. Aufl. Berlin: List Verlag, 1971. xxvii, 133. ISBN 3-471-00696-6. info
 • U základů pražské jazykovědné školy. Edited by Josef Vachek. Praha: Academia, 1970. info
 • A Prague school reader in linguistics. Edited by Josef Vachek. Bloomington: Indiana University Press, 1964. 485 p. ; 2. info
 • Josef Dobrovský : výbor z díla : Výbor z díla [Dobrovský, 1953] (Variant.). Edited by Benjamin Jedlička, Translated by Benjamin Jedlička. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. info
 • Josef Dobrovský, 1753-1953 : sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. info
Výukové metody
teoretický výklad, četba
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgMB01