LgMB03 Negace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 J22
Předpoklady
Znalost formální syntaxe a sémantiky, pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty rozumět jak formálně logickému vymezení negace, tak i jeho aplikaci na data z přirozeného jazyka.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
- rozumět různým způsobům, jakými přirozený jazyk vyjadřuje negaci, od tzv. negativně shodových jazyků (např. slovanské jazyky) až po jazyky s dvojitou negací (germánské jazyky);
- uvažovat o problémech jako jsou negativní shoda, negativně polaritní výrazy, interpretace neurčitých NP ve skopu negace, atd.
- rozumět vlivu negace na ostatní jevy přirozeného jazyka, jako jsou aspekt, případně interpretace pluralitně denotujících výrazů ve skopu negace, atd.
Osnova
 • forma a interpretace negace, logická interpretace negace
 • rozhraní syntaxe a sémantiky ve vztahu k negaci
 • propoziční negace, neurčité fráze, negativně polaritní výrazy, negativní shoda
 • negace a její vztah k aspektu, negace a její vztah k pluralitním výrazům
Literatura
  doporučená literatura
 • De Swart, Henriette. Expression and interpretation of negation: an OT typology. Vol. 77. Springer Science & Business Media, 2009.
 • Zeijlstra, Hedzer Hugo. Sentential negation and negative concord. LOT/ACLC, 2004.
 • DOČEKAL, Mojmír. Czech Negation from the Formal Perspective. Muenchen: Lincom, 2015. 146 s. LINCOM studies in Slavic linguistics ; 39. ISBN 978-3-86288-664-7. info
 • HORN, Laurence R. A natural history of negation. Standford: CSLI Publications, 2001. xlvii, 637. ISBN 1575863367. info
 • PROGOVAC, Ljiljana. Negative and positive polarity : a binding approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xii, 168. ISBN 0521444802. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgMB03