LgV03 Ugrofinské jazyky

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem seznámit se blíže s jazyky druhé významné jazykové rodiny Evropy s převážně aglutinační strukturou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je představit všechny ugrofinské jazyky i s jejich nejbližšími příbuznými v jazycích samojedských, tedy celou uralskou jazykovou rodinu. Vedle popisu gramatické struktury nejvýznačnějších reprezentantů a nástinem historické gramatiky se studenti seznámí i s historií finougristiky. Posluchači by se měli seznámit s přehledem všech ugrofinských jazyků a jejich gramatickou strukturou.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s gramatickou strukturou neindoevropských jazyků severovýchodní Evropy převážně aglutinační typologie.
Osnova
  • 0. Přehled bádání o uralských, tj. ugrofinských a samojedských jazycích. 1. Přehled a klasifikační modely uralských jazyků: 1.1. Laponské: jižní, Lule, severní, Inari, Skolt, Kildin. 1.2. Baltskofinské: finský, karelský, olonecký, vepský, lud(ikov)ský, liv(on)ský, estonský, ižorský, votský. 1.3. Mordvinský. 1.4. Marijský = čeremiský. 1.5. Permské: udmurtský = voťácký, komi = zyrjanský. 1.6.1. Maďarský; 1.6.2. Obskougrijské: chanty = osťácký, mansi = vogulský. 1.7. Samojedské: 1.7.1. Severní: něnecký = juracký, enecký = jenisejskosamojedský, nganasanský = tavgy; 1.7.2. Selkupský = samojedskoosťácký; 1.7.3. Kamasinský; 1.2.4. Sajansko-samojedské: matorský, tajgi, karagaský, kojbalsanský. 2. Nástin historické fonetiky ugrofinských jazyků. 3. Nástin historické morfologie ugrofinsých jazyků.
Literatura
  • HOFÍRKOVÁ, Lucie & BLAŽEK, Václav, Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v ugrofinské perspektivě. Linguistica Brunensia 60, 2012, 127-146.
  • HOFÍRKOVÁ, Lucie & BLAŽEK, Václav, Sámská historická fonetika II: Vokalismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu. Linguistica Brunensia 59, 2011, 73-81.
  • HOFÍRKOVÁ, Lucie & BLAŽEK, Václav, Saamská historická fonetika I: konsonantismus v konfrontaci s jazyky baltsko-finskými a v uralském kontextu. Linguistica Brunensia 58, 2010/1-2, 135-15
  • BLAŽEK, Václav, HOFÍRKOVÁ, Lucie & KOVÁŘ, Michal, Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny. Linguistica Brunensia 59, 2011, 189-224.
  • HOFÍRKOVÁ, Lucie & BLAŽEK, Václav, Ke klasifikaci ugrofinských jazyků. Linguistica Brunensia 60, 2012, 85-126.
Výukové metody
Přednášející představí nejvýznamnější fakta o ugrofinských a samojedských populacích a jejich jazycích. Poté přednášejí posluchači o jednotlivých jazycích podle vlastního výběru.
Metody hodnocení
Referát o vybraném ugrofinském nebo samojedském jazyce a jeho písemné vypracování.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.