LgV04 Jazyky Malé Asie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Zájem o nejstarší písemně doložení indoevropský jazyk.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška mapuje osídlení starověké Malé Asie ve 2. a 1. tis. př. Kr., rekonstruované na základě epigrafických památek. Nejvýznamnější literární jazyky jsou představeny blíže. Studenti by se měli seznámit se základy hetitštiny a hieroglyfické luvijštiny a měli by získat schopnost zorientovat se ve vybraných textech.
Výstupy z učení
Student se seznámí s gramatickou strukturou hetitštiny v kontextu dalších starověkých jazyků Malé Asie.
Osnova
  • 1. Indoevropské jazyky 1.1. Anatolské jazyky: hetitský, palajský, luvijský klínopisný & hieroglyfický, lykijský, lýdský, karský aj. 1.2. Fryžský jazyk. 1.3. Řecké dialekty v Malé Asii (Iónie; Pamfýlie). 1.4. Arménský jazyk. 2. Neindoevropské jazyky 2.1. Hattský jazyk. 2.2.1. Hurritský jazyk. 2.2.2. Urartský jazyk. 3. Nástin srovnávací gramatiky anatolských jazyků. 4.1. Interpretace hetitských textů. 4.2. Interpretace hieroglyficko-luvijských textů.
Literatura
  • Luraghi, Silvia. 1997. Hittite. München-Newcastle: Lincom.
  • Meriggi, Piero. 1980. Schizzo grammaticale delľanatolico. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei.
  • Friedrich, Johannes. 1960-67. Hethitisches Elementarbuch I-II2. Heidelberg: Winter.
  • Kronasser, Heinz. 1956. Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg: Winter.
  • HOFFNER, Jr. Harry A, & MELCHERT, H. Craig, A Grammar of the Hittite Language. Part 1: Reference Grammar. Languages of the Ancient Near East; 1. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2008.
Výukové metody
Přednášející zrekonstruuje ranou etnickou historii Malé Asie ve 2. a 1. tis. př. Kr., poté představí fragmenty gramatiky jednotlivých jazyků. Posluchači interpretují vybrané texty v klínovém písmu a hieroglyfech.
Metody hodnocení
Transkripce a interpretace zvoleného hetitského nebo hieroglyficko-luvijského textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LgV04