LgV09 Teorie pluralit

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 L21
Předpoklady
Znalost formální syntaxe a sémantiky, pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je naučit studenta rozumět tomu, jak přirozený jazyk vyjadřuje různé typy pluralizace především v nominální doméně (tři chlaci, trojice chlapců, trojí chlapci, ...).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti:
- rozumět rozdílným gramatickým způsobům, které přirozené jazyky používají k vyjádření plurality (rozdílné typy derivační morfologie na jménech, sufixace nebo prefixace na slovesech, ...)
- porozumí vztahu mezi gramatickým i sémantickýcm číslem, případně jejich nekorelaci (tzv. bunch nouns);
- budou aktivně umět používat aparát formální jazykovědy na okruhy problémů jakými jsou distributivní, kolektivní, kumulativní čtení různých typů konstrukcí, jejich formalizace v logickém jazyce pluralit a etc.
Osnova
 • forma a interpretace vět s pluralitními výrazy
 • distributivní, kolektivní, kumulativní interpretace
 • kvantifikátory, číslovky, gramatické číslo
Literatura
  povinná literatura
 • Landman, Fred. 2000. Events and plurality: The Jerusalem lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  doporučená literatura
 • Winter, Yoad. Flexibility principles in Boolean semantics: The interpretation of coordination, plurality, and scope in natural language. Cambridge, MA: MIT press, 2001.
 • Link, Godehard. 1983. The logical analysis of plurals and mass terms: A lattice-theoretical approach. In Meaning, use and the interpretation of language, ed. Rainer B ̈urle, Christoph Schwarze, & Arnim von a Stechow, 303–323. Berlin: Walter de Gruyter.
 • Champollion, Lucas. Parts of a whole: Distributivity as a bridge between aspect and measurement. Vol. 66. Oxford University Press, 2017.
 • Schwarzschild, Roger. 1996. Pluralities. Springer.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgV09