LgV10 Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 3. 10:00–17:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se seznámí s problematikou indoevropské, baltoslovanské a slovanské akcentologie a jejího vývoje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní principy a fungování akcentologie - popsat vývojové tendence přízvukování a intonací v indoevropských jazycích - popsat vývojové tendence přízvukování a intonací v baltoslovanských jazycích - prakticky aplikovat získanou metodologii ve vlastní analýze
Osnova
 • Okruhy: 1. přízvukové vzorce indoevropských jazyků 2. Protoindoevropské přízvukování 3. Baltoslovanské přízvukování 4. Obecněslovanské přízvukování
Literatura
 • Accent matterspapers on Balto-Slavic accentology. Edited by Tijmen Pronk - Rick Derksen. Amsterdam: Rodopi, 2011. vi, 366 p. ISBN 9789401200325. info
 • From present to past and backpapers on Baltic and Slavic accentology. Edited by Roman Sukač. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. ix, 244 p. ISBN 9783653010725. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Selected writings on Slavic and general linguistics. Amsterdam: Rodopi, 2011. xi, 470. ISBN 9789401200608. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic. Amsterdam: Rodopi, 2010. xii, 534. ISBN 9789042031364. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Baltica & Balto-Slavica. Amsterdam: Rodopi, 2009. 449 s. ISBN 9789042026537. info
 • DERKSEN, R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston, 2008. info
 • Evidence and counter-evidence : essays in honour of Frederik Kortlandt. Edited by Rick Derksen - Sjoerd Michiel Siebinga - Alexander Lubotsky - Jos Scha. Amsterdam: Rodopi, 2008. 428 s. ISBN 9789042024694. info
 • Studies in Slavic and general linguistics. Edited by F. H. H. Kortlandt - Alexander Lubotsky - J. Schaeken - Jeroen Wiedenh. New York, N.Y.: Rodopi, 2008. 616 p. ISBN 9789042024700. info
 • STANG, Christian S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlaget, 1966. info
 • STANG, Christian S. Das slavische und baltische Verbum. Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1942. 280 s. info
Výukové metody
teorie, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgV10