LgV11 Axiomatický funkcionalismus

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
základní znalost lingvistických pojmů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s lingvistickým přístupem známým jako Axiomatický funkcionalismus (AF), který vychází z tradic Ferdinanda de Saussurea, pražské školy a především z funkcionalismu francouzského lingvisty André Martineta.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen
- vysvětlit, v čem se Axiomatická funkcionalismus liší od ostatních strukturatistických a funkcionalistických přístupů - posoudit, v čem dovede AF efektivnější vysvětlit jazykové problémy a v čem naopak nikoliv
- shrnout a formulovat jeho principy
- aplikovat je na morfologii, syntax a sémantiku
Osnova
 • Axiomatický funkcionalismus v kontextu světové lingvistiky
 • Lingvistická teorie a metodologie popisu
 • Využití teorie množin pro lingvistický popis
 • Klasifikace sémiotických systémů a teorie znaku
 • Morfologická analýza a problém tzv. cranberry morfémů
 • Synonymie, homonymie, alomorfie
 • Syntax
 • Věta a větná úroveň
Literatura
 • Hervey, Sándor. 1979. Axiomatic Semantics. Edinburgh: Scottish Academic Press.
 • Mulder, Jan. 1989. Foundations of Axiomatic Linguistics. Berlin - New York: Mouton de Gruyter.
 • BIČAN, Aleš. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 343 s. Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires Européennes - Volume 81. ISBN 978-3-631-63136-2. info
 • BIČAN, Aleš a Paul RASTALL. Axiomatic Functionalism – History, philosophy and contributions to the approach. In Axiomatic Functionalim: Theory and Application (eds. Aleš Bičan - Paul Rastall). Bern: peter Lang, 2011. s. 1-54, 54 s. ISBN 978-3-0343-1033-8. info
 • MULDER, J. W. F. a Sándor G. J. HERVEY. The strategy of linguistics : papers on the theory and methodology of axiomatic functionalism. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1980. v, 236. ISBN 070730248X. info
Výukové metody
seminář, diskuze, referáty
Metody hodnocení
aktivní účast na výuce, referát, samostatná práce
Informace učitele
Výuka probíhá formou semináře, který se zčásti skládá z teoretického výkladu, zčásti z diskuse nad konkrétními problémy doplněné samostatnými referáty studentů. Kolokvium bude uděleno za aktivní účast v semináři a přednesený a písemně odevzdaný referát. Předpokladem je schopnost číst lingvistické texty v angličtině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LgV11