MED01n Úvod do mediteránních studií

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty mediteránních studií s úvodními poznatky jejich studijního oboru. Student získá nejen výchozí geografické a kulturně-historické znalosti mediteránního regionu nutné pro další studium, ale také si osvojí praktickou dovednost kompozice základních odborných útvarů.
Výstupy z učení
Po ukončení bude student schopen:
- vymezit mediteránní prostor z geografického i kulturně-historického hlediska;
- popsat vědní obory, které středomořský prostor i kulturu zkoumají;
- identifikovat základní příručky, monografie i odborná periodika, která výsledky výzkumu prezentují;
- napsat vybrané základní odborné útvary;
- aplikovat metodologické poznatky (bude umět správně použít i citovat literaturu a bude znát také rozdíly mezi jednotlivými útvary odborné literatury).
Osnova
 • Představení oboru, představení kurzu, pojem „mediteránní prostor“.
 • Odborný text.
 • Geografie Středomoří.
 • Wikipedie vs. encyklopedie.
 • Bibliografické citace.
 • Elektronické informační zdroje.
 • Literární text.
 • Publicistický styl.
 • Anotace, recenze.
Literatura
  doporučená literatura
 • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 p.
  neurčeno
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 566 s. ISBN 9788074220593.
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jazyce 2., rev. v. Praha: Prostor, 2005. 1365 s. ISBN 8020013342. info
 • MATVEJEVIĆ, Predrag. Breviář Středomoří : Mediteranski brevijar (Orig.). Translated by Dušan Karpatský, Edited by Claudio Magris. Praha: Lidové noviny, 2002. 227 s. ISBN 80-7106-525-5. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 228 s. ISBN 8021015322. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických seminářů. Výuka je doplněna online kurzem v ELFu.
Metody hodnocení
Úspěšné složení průběžných online testů v ELFu.
Plnění průběžných úkolů ve stanoveném termínu (viz Elf).
V případě zkoušky (jednooborové a hlavní studium): odevzdání recenze v Elfu.
Aktivní účast na seminářích (max. 2 neomluvené absence).
Informace učitele
Studenti, kteří si předmět zapíší, budou automaticky zapsáni také do online kurzu v Elfu, kde najdou podrobné informace k podmínkám ukončení a veškeré studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.