MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C32
Předpoklady
Úspěšné dokončení bakalářského studia (absolutorium předmětu MED10 "Základy středolatinské literatury").
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vztah a kontinuitu mezi antickou (latinskou) a středověkou, zejména literární kulturou, v širším kulturním a historickém kontextu. Na základě několika případových studií a četby vybraných středověkých památek sleduje mj. vztahy latinské literatury a vznikajících literatur národních. Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na období středověkých návratů k antice.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vztah kontinuity mezi antickou (latinskou) a středověkou, zejména literární kulturou;
- zhodnotit podstatu a význam středověkých návratů k antice až po renesanční humanismus;
- interpretovat a připravit komentář k vybrané literární středověké památce v širším kontextu.
Osnova
 • Pozdní antika - předpoklady dalšího vývoje ve světské i církevní literatuře.
 • Aurelius Augustinus - De civitate Dei, Confessiones, De doctrina christiana (v překladech).
 • Boethius, Consolatio philosophiae (v překladu).
 • Středověké školskví v raném i vrcholném středověku.
 • Význam poetiky a rétoriky.
 • Antické texty ve středověké literatuře (autority).
 • Biblická autorita.
 • Fenomén humanismu 12. století.
 • Petrarca a počátky italského humanismu.
 • Počátky humanismu v českých zemích, tzv. protohumanismus.
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
  doporučená literatura
 • Spunar, Pavel. Středověká vzdělanost. In: Svět středověku. Praha, 1969.
 • Nechutová, Jana. Středověk a antická kultura. In: Středověká latina. Praha, 2002.
 • KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 298 s. ISBN 80-246-0862-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. 232 s. ISBN 80-7021-740-5. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Úděl a útěcha. Brno: EMAN, 1995. 158 s. ISBN 80-900696-8-1. info
 • Sestra múza : světská poezie latinského středověku. Praha: Odeon, 1990. ISBN 8020701451. info
 • BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatu. Boëthius : poslední Říman. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1981. 205 s. URL info
 • Antika a česká kultura. Edited by Ladislav Varcl. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s. URL info
Výukové metody
Přednáška a seminář; práce s antickými i středolatinskými (překladovými) texty; prezentace vybraného středověkého literárního díla s podrobným komentářem.
Metody hodnocení
Hodnocení prezentovaného komentáře ke zvolenému dílu; závěrečný písemný test prověřující znalosti témat probraných během přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/MEDMgr04