MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( MND )
Základná orientácia v dejinách arabského sveta, záujem o arabský jazyk a kultúru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prostredníctvom kurzu sa študenti oboznámia s vývinom arabského jazyka, získajú prehľad o arabských krajinách a dejinách Arabov, ako aj o dejinách a najvýznamnejších osobnostiach európskej arabistiky. Spoznajú hodnotové systémy, zvyky a tradície krajín Blízkeho Východu a Severnej Afriky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budú študenti schopní preukázať:
- prehľad o arabskom jazyku, jeho dejinách i súčasnej podobe;
- prehľad o krajinách arabského sveta;
- prehľad o dejinách arabského sveta;
- prehľad o dejinách a najvýznamnejších osobnostiach európskej arabistiky;
- prehľad o hodnotových orientáciách, zvykoch a tradíciách regiónu.
Osnova
 • Arabčina (pôvod, zaradenie, rozšírenie, písmo).
 • Arabské dialekty.
 • Hodnoty, zvyky a tradície.
 • Stručné dejiny arabistiky.
 • Arabistika v európskych krajinách.
 • Dejiny a kultúra Arabov.
Literatura
  povinná literatura
 • PAULINY, Ján. Arabi - vládcovia Stredomoria. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976. 203 s., [8. info
 • PAULINY, Ján. Život v ríši kalifov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 167 s. + 1. info
  doporučená literatura
 • GAŽÁKOVÁ, Zuzana a Ján PAULINY. Arabský jazyk a kultúra. Arabský: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3401-3. info
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. Translated by Šimon Pellar. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 566 s. ISBN 9788074220593. info
 • MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy : vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 499 s. ISBN 9788020015549. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
Výukové metody
Prednášky a diskusia.
Metody hodnocení
Prezentácia vybraného aspektu arabskej kultúry v priebehu semestra. Ústna skúška na konci semestra.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2018, podzim 2019.