MEDMgr14 Jazykový seminář arabštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 A24, St 14:00–15:40 C42, kromě Po 15. 4., kromě St 17. 4.
Předpoklady
MEDMgr13 Arabština I
Predmet je určený študentom Arabského modulu Mediteránnych štúdií, ako aj študentom iných odborov, predovšetkým filologického zamerania. Nadväzuje na MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 1/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Predmet priamo nadväzuje na MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I. V priebehu kurzu sa študenti oboznámia so slovesným systémom arabčiny, s tvarmi perfekta a imperfekta. Preberieme základné spôsoby vyjadrenia minulého, prítomného a budúceho deja v arabčine. Oboznámime sa s dvojvýchodnými menami a ich skloňovaním. Popritom sa naďalej budeme venovať upevňovaniu a rozširovaniu slovnej zásoby a ďalšiemu rozvíjaniu komunikatívnych zručností v arabčine. Výstupná úroveň: A1.
Výstupy z učení
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný:
- čítať vokalizovaný aj nevokalizovaný text;
- tvoriť vety v minulom čase;
- vyjadriť prítomnosť a budúcnosť v arabčine.
Osnova
 • Slovesný systém arabčiny.
 • Minulý čas (perfektum).
 • Genitívne spojenie.
 • Dvojvýchodné mená - skloňovanie.
 • Imperfektum. Indikatív.
 • Vyjadrovanie prítomného času v arabčine.
 • Vyjadrovanie budúcnosti v arabčine.
Literatura
  povinná literatura
 • FLEISSIG, Jiří a Charif BAHBOUH. Základy moderní spisovné arabštiny. Páté opravené vydání. Brandýs n. L.: Dar Ibn Rushd, 2016. 127 stran. ISBN 9788086149721. info
  doporučená literatura
 • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
 • SCHULZ, Eckehard, Günter KRAHL a Wolfgang REUSCHEL. Standard Arabic : An elementary-intermediate course. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 654 s. ISBN 0-521-77465-9. info
Výukové metody
Gramatické a konverzačné cvičenia, čítanie vokalizovaných i nevokalizovaných textov, posluch.
Metody hodnocení
Vypracovanie domácich úloh zadávaných priebežne počas semestra, aktívna účasť na seminároch (splnenie 75 % dochádzky), písomný test na konci semestra.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/MEDMgr14