MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Téma práce musí být zapsáno do aplikace Rozpisy témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání magisterské diplomové práce v rozsahu nejméně 140 000 znaků v elektronické a tištěné verzi (v pevných deskách, nebo v kroužkové vazbě).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout osnovu práce;
- vyhledat a porovnat relevantní primární a sekundární literaturu k tématu;
- analyzovat zkoumaný materiál;
- napsat dílčí kapitoly práce;
- sestavit finální verzi práce a aplikovat metodologii psaní diplomových prací: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru;
- shrnout poznatky v cizojazyčném resumé (francouzština, italština, novořečtina, španělština).
Osnova
 • Osnova je závislá na zvoleném tématu, obecně jsou součásti diplomového úkolu následující:
 • - rešerše literatury;
 • - pramenná rešerše;
 • - zpracování dílčích problémů;
 • - formulace jednotlivých kapitol;
 • - zpracování poznámek a doprovodného aparátu;
 • - seznam literatury a pramenů.
 • Povinnou součástí magisterské diplomové práce je resumé v cizím jazyce (francouzština, italština, novořečtina, španělština, arabština).
Literatura
 • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Předložení dokončené diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.