MUII07 Introduction to the Museum Pedagogy

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (lecturer)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková (lecturer)
Mgr. Monika Mažárová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10. 10. 9:00–12:40 K33, Thu 31. 10. 9:00–12:40 K33, Thu 21. 11. 9:00–12:40 K33, Thu 12. 12. 9:00–12:40 K33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 9/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: acquainting students with the terminology of the museum pedagogy; making students aware of conception of the modern museum pedagogy; analyzing the museum education in the select museums.
At the end of the course students should be able to: understand and explain the modern trends of the museum education; interpret the educational result of the museums; interpret the offer program of the museums for children and youth; make the conception of the effective museum education.
Syllabus
 • Introduction, terminology, literature.
 • Introduction to general pedagogy.
 • Museum pedagogy, its history and development.
 • Museum pedagogy in abroad - USA, Germany, etc.
 • Methods of museum pedagogy and its use in practice.
 • Practice in terrain.
Literature
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika (Museum pedagogy). In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. p. 69-140, 71 pp. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky (The beginning and development of museum pedagogy). In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. p. 7-68, 62 pp. Kultura a edukace, 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 270 pp. ISBN 80-7315-090-5. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 142 s. ISBN 8072040847. info
 • JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky [Jůva, 1992]. 1992. 217 s. : i. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • Děti, mládež,-- a muzea?. Edited by Eva Jelínková - Zdena Poláková - Pavla Seitlová. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 167 s. ISBN 80-7028-156-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 pp. ISBN 80-85931-95-8. info
 • Dle zadání vyučujícího
Teaching methods
Lecture, group discussion, individual consultations, individual home work
Assessment methods
Active participation, submitting a written preparation, realisation and presentation of the individual home work, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/~juva/
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/MUII07