NJDSL4_31 Kapitoly ze světové literatury

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přednáškovou formou seznamuje studující s klíčovými epochami, autory a díly světové literatury. Na konci tohoto kurzu získá student přehled o významných myšlenkových proudech, osobnostech a dílech z dějin jednotlivých národních literatur (řecké, římské, anglické a americké, německé, skandinávské, francouzské, španělské, ruské a polské), a to od počátků vzdělanosti až do r. 1945. Na základě nabytých znalostí bude s to lépe pochopit, jaký význam měla světová literatura pro utváření jednotlivých literatur v evropském prostoru.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat klíčové epochy, autory a díla literární historie. Budou schopni se orientovat v kanonických textech jednotlivých národních literatur, interpretovat je a uvědomit si, nakolik přispěly k formování evropského literárního prostoru.
Osnova
 • Přednášky a semináře budou zaměřeny na: britskou, australskou, řeckou, českou, latinsko-americkou, francouzskou a německojazyčnou literaturu od počátků až do současnosti. Dalšími tématy jsou: fantastika, antiutopie, sci-fi, sebereflexivní vyprávění a metaromán, postmoderna.
Literatura
 • Lexikon der Weltliteratur., Autoren (Variant.) : DTV-Lexikon der Weltliteratur., Autoren. Bd. 1, A-D : DTV-Lexikon der Weltliteratur., Autoren. Bd. 2, E-Kral : DTV-Lexikon der Weltliteratur., Autoren. Bd. 3, Kram-P : DTV-Lexikon der Weltliteratur., Autor. info
 • Sammlung Weltliteratur. Ser. 2, Forschung, Deutung, Darstellung (Variant.) : Weltliteratur. Ser. 2, Forschung, Deutung, Darstellung. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Světová literatura, tzv. kánon a slovanské literatury. In Václav Štěpánek. Velká válka a areálové souvislosti: Kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů. Brněnské texty z filologicko-areálových studií. Brno: Masarykova univerzita. s. 191-212. ISBN 978-80-210-7703-4. 2014. info
 • BROŽ, František. Česká a světová literatura v datech. Vyd. 1. Brno: Host. 367 s. ISBN 8072941747. 2005. info
 • NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura po r. 1945 pro 4. ročník středních škol. 1. vyd. Praha: Fortuna. 215 s. ISBN 8071687103. 2000. info
 • Motive der Weltliteratur : ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Edited by Elisabeth Frenzel. 5., überarbeitete und erg. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. 935 s. ISBN 3520301059. 1999. info
 • AUERBACH, Erich. Philologie der Weltliteratur : sechs Versuche über Stil und Wirklichkeitswahrnehmung. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 95 s. ISBN 3596114748. 1992. info
 • OLIVERIUSOVÁ, Eva. Světová literatura : antologie. 2, 19. století [3-3289/2]. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-7066-486-X. 1991. info
 • Metzler Literatur Lexikon : Sichtwörter zur Weltliteratur. Edited by Günther Schweikle - Irmgard Schweikle. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. ISBN 3476005607. 1984. info
 • Weltliteratur im 20. Jahrhundert : Autorenlexikon. Edited by Manfred Brauneck. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. ISBN 3499162660. 1981. info
 • KRYWALSKI, Diether. Knaurs Lexikon der Weltliteratur : Autoren, Werke, Sachbegriffe. München: Droemer Knaur. ISBN 3426260115. 1979. info
 • Geschichte der Weltliteratur : Dichtung und Unterhaltungsliteratur von der Antike bis zur Gegenwart. Edited by Will Jacobs - Gert Richter. München: Bertelsmann. 547 s. 1978. info
 • MAYER, Hans. Deutsche Literatur und Weltliteratur : Reden und Aufsätze. 1. Aufl. Berlin: Rütten & Loening. 735 s. 1957. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, pohovor
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/NJDSL4_31