OJ204 Písma světa

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 L31
Předpoklady
Kurs je určen pro všechny zájemce o vývoj písma. Spolu se strukturou archaických písemných systémů přibližuje též některé starověké jazyky, jmenovitě egyptský, sumerský, babylonský a hetitský.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška nabízí zevrubný přehled o vzniku a vývoji písma od piktogramů k abecedě. Mapuje jeho šíření a transformace. Na konkrétních příkladech rozluštění jednotlivých písem ilustruje základní strategie dešifrování. Ukázky textů s transkribcí a překladem demonstrují vnitřní strukturu textů různého typu. Posluchači by měli být kompetentní v analýze textů, určování, o jaké jde písmo, jeho vnitřní strukturu a jak koresponduje s použitým jazykem.
Osnova
  • 1. Mezopotámie: od piktogramů ke klínovému písmu a jeho šíření v Přední Asii. 2. Egypt: hieroglyfy - hieratická a démotická kurzíva. 3. Slabičná písma východního Středomoří: lineární A+B, luvijské hieroglyfické. 4. Protoelamské a protoindické piktogramy. 5. Vznik a vývoj písma v Ćíně, jeho šíření za hranice Číny (Korea, Japonsko). 6. Transformace egyptské hieroglyfické "abecedy" do semitských konsonantických abeced. 7. Aramejské písmo jako zdroj indických slabičných a středoasijských abecedních i konsonantických písem. 8. Fénické písmo jako zdroj mediteránních abeced. 9. Varianty řecké alfabety jako zdroj maloasijských a italských abeced, gótského, arménského a gruzínského písma, cyrilice a koptského písma. 10. Italské abecedy jako zdroj severoevropských písem: ogam, runy. 11. Zrod písma v Novém světě.
Literatura
  • O další literatuře jsou studenti informováni ve výuce.
  • URBANOVÁ, Daniela & BLAŽEK, Václav. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno 2008.
  • KRUPA, Viktor a Jozef GENZOR. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1989. 358 s. ISBN 8021500115. info
  • FRIEDRICH, Johannes. Istorija pis'ma : Geschichte der Schrift : unter besonderer Berücksichtigung (Orig.). Moskva: Nauka, 1979. 463 s. info
  • DOBLHOFER, Ernst. Od obrázkov k písmu : rozluštěnie zabudnutých pisiem a jazykov. 1. vyd. Bratislava: Obzor [Bratislava], 1972. 366 s., [2. info
  • DIRINGER, D. Alfavit : The alphabet (Orig.). Moskva: Izdatel'stvo inostrannoj literatury, 1963. info
Výukové metody
Vyučující představuje posluchačům vývojové diagramy, srovnávací tabulky jednotlivých písem. Poté společně interpretují vybrané texty.
Metody hodnocení
Semestrální kurs ukončí úspěšně ten posluchač, který zvládne dešifrovat fragment textu ve známém jazyce, ale v neznámém písmu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/OJ204