PAN007 Řízení vzdělávacích institucí

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na otázky řízení institucí, zejména vzdělávacích institucí a také na řízení vzdělávacích procesů v nich probíhajících. V rámci kurzu se účastníci budou blíže seznamovat se všemi hlavními aspekty chodu škol a dalších vzdělávacích institucí (zejm. řízení lidí, materiálních zdrojů, kurikula, vnějších vztahů) a zásadních procesů řízení (plánování, vedení, motivování, rozhodování, hodnocení, atd.).
Osnova
 • 1. Obecný a pedagogický management: vztah , základní charakteristiky
 • 2. Vzdělávací organizace a jejich řízení: specifika plynoucí z jednotlivých pojetí institucí a organizací (pospolitostí)
 • 3. Základní kategorie řízení:vize, mise, cíl.
 • 4. Kultura a struktura instituce a organizace
 • 5. Hlavní procesy řízení: rozhodování, organizování, kontrola
 • 6. Modely řízení vzdělávacích institucí
 • 7. Hlavní koncepce řízení a jejich uplatnění ve vzdělávacích institucích a organizacích
 • 8. České školy a jejich řízení a správa:řízení kurikulární reformy ve škole (příklad ze školy)
 • 9. České školy a jejich řízení a správa: řízení evaluace a autoevaluace ve škole
 • 10. České školy a jejich řízení a správa: řízení vnějších vztahů škol v podmínkách nového systému správy škol
 • 11. České školy a jejich řízení a správa: řízení profesního růstu zaměstnanců školy
 • 12. Řízení dalších vzdělávacích institucí: současné tendence vývoje.
Literatura
 • ENDER, Bianca, Michael SCHRATZ a Ulrike STEINER-LÖFFLER. Jak pomoci školám? :organizační poradenství a rozvoj školy. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1999. 192 s. ISBN 80-902614-2-6. info
 • GOLD, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. ISBN 80-902614-0-X. info
 • FISCHER, Walter A. a Michael SCHRATZ. Vedení a rozvoj školy : do budoucnosti s novou kulturou řízení. Translated by Ludmila Studénková - Zdena Kuchařová Kalná - Tomáš Káňa. Brno: Paido, 1997. 173 s. ISBN 8085931346. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
written tests
Informace učitele
• Fischer, Walter A. - Schratz, Michael. Vedení a rozvoj školy : do budoucnosti s novou kulturou řízení : Schule leiten und gestalten : mit einer neuen Führungskultur in die Zukunft (Orig.). Translated by Ludmila Studénková - Zdena Kalná - Tomáš Káňa. Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 173 s. : i. ISBN 80-85931-34-6. • Gold, Anne. Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998. 164 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-902614-0-. • Schratz, M.: Vedení a rozvoj školy. Brno, Paido 1997. Ender, B., Schratz, M., Steiner-Loeffler, U.: Jak pomoci školám? Organizační poradenství a rozvoj škol. Žďár nad Sázavou, Fakta 1999.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.