PAN101 Didaktika vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející), Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (zástupce)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se v rámci vyučovaného kurzu seznámí se základními teoretickými východisky andragogické didaktiky a s principy vzdělávání dospělých vůbec. Dílčím cílem předmětu je porozumění způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Získané informace budou studenti moci využít prostřednictvím zpracování vlastního skupinového vzdělávacího projektu a dále aplikovat získané znalosti a dovednosti v samotné praxi. Další témata, kterým bude během realizace kurzu věnována pozornost, jsou: vzdělavatel dospělých, styly učení dospělých a firemní vzdělávání. Mezi metody používané v průběhu kurzu patří především přednáška a následující diskuse nad tématy. Studenti budou moci vzájemně diskutovat rovněž prostřednictvím fóra v e-learningu.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování kurzu: - provést analýzu vzdělávacích potřeb - stanovit vzdělávací cíle - plánovat vzdělávací aktivitu ve všech jejich fázích - používat vybrané metody vzdělávání dospělých - popsat specifika vzdělávání dospělých - popsat základní činitele vzdělávacího procesu
Osnova
 • Osnova (ve vyučovacím jazyce):
 • 1. Andragogická didaktika jako obor, charakteristika.
 • 2. Specifika vzdělávání dospělých, vzdělávání dospělých v současnosti.
 • 3. Základní činitelé didaktického procesu: principy, metody, formy.
 • 4. Metody vzdělávání dospělých: Storytelling jako metoda ve vzdělávání dospělých
 • 5. Metody vzdělávání dospělých: Mentoring (mentor, mentee). O mentoringu v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • 6. Výstavba vzdělávacího programu a jeho jednotlivé fáze. Struktura, cíle, procesy.
 • 7. Analýza vzdělávacích potřeb. Evaluace a vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu.
 • 8. Vzdělavatel dospělých jako jeden z významných faktorů didaktického procesu.
 • 9. Transfer naučeného do životních a pracovních situací. Učení se v praxi, reflektivní praxe.
 • 10. Příprava a realizace vzdělávacích projektů. Cíle, obsah, realizační tým, finanční rámec.
 • 11. Výstupy seminárních projektů.
Literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 318 s. ISBN 9788024732350. info
 • WHITMORE, John. Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, metoda transpersonálního koučování. Translated by Aleš Lisa. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Management, 2009. 243 s. ISBN 9788072612734. info
 • VODÁK, Jozef a Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 205 s. ISBN 9788024719047. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • PARMA, Petr. Umění koučovat : systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 222 s. ISBN 8086851346. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. Praha: Management Press, 2001. 221 s. ISBN 80-7261-048-1. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 8071692506. info
 • WHITMORE, John. Koučování : příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Translated by A. Lisa. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 125 s. ISBN 80-8560. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný projekt, účast na skupinové aktivitě a její reflexe
Informace učitele
Další literatura:
Jarvis, Peter. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice. Routledge Falmer, London, 2004. ISBN 0-415-31493-3.
Foley, Griff (ed.) Dimensions of Adult Learning. Adult Education and Training in a Global Area. McGraw-Hill Education, London, 2004, ISBN 0-335-21448-7. Předmět je realizován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195 Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých. Projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PAN101