PANK008 Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zasazen do kontextu vývoje kariérového poradenství ve světě a zaměřuje se vedení poradenského procesu. Cílem kurzu je, aby se studenti zorientovali v možnostech vedení poradenského procesu v oblasti kariérového poradenství, uměli si připravit a objasnit vlastní způsob vedení poradenského procesu. V rámci kurzu budou posíleny tyto kompetence:
komunikativní kompetence
příprava aktivit na rozvoj dovednosti řídit vlastní kariéru
koncipování nabídky služeb kariérového poradenství na úrovni
organizace podle potřeb uživatelů/klientů služeb
umět nabídnout odpovídající služeby kariérového poradenství a vést poradenských proces s respektem ke specifikům klientů
reflexe svých kompetencí a limitů poradenské práce.
Osnova
 • Osnova 1. Charakteristika a trendy v rozvoji kariérového poradenství 2. Teorie kariérového rozhodování a rozvoje (např. Parsons, Holland, Schein, Super, konstruktivistické přístupy) 3. Kariérové informace a práce s nimi (zdroje kariérových informací, standardy pro systémy kariérových informací, informační zdroje v ČR) 4. Vedení poradenského procesu (rozdíl mezi orientací a poradenstvím, cíle, fáze a tvořivost v poradenském procesu) 5. Sebepoznávání, dagnostika a testování jako součást poradenského procesu 6. Kariérové vzdělávání jako součást poradenského procesu (modely kariérového vzdělávání v ČR a inspirace ze zahraničí) 7. Služby kariérového poradenství v Evropě (jejich organizace, vybrané výsledky evaluace, principy dalšího rozvoje)
Literatura
  povinná literatura
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024717319. info
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství : příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007. x, 110. ISBN 9788090400528. info
  doporučená literatura
 • Kariérové poradenství - přítomnost a budoucnost. Edited by Jana Zapletalová - Hana Vaňková. Vyd. 1. Praha: IPPP, 2006. 276 s. ISBN 8086856216. info
  neurčeno
 • Multikulturní poradenství : teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě. Edited by Mika Launikari - Sauli Puukari. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 291 s. ISBN 9788087335079. info
 • MEZERA, Antonín. Pro jaké povolání se hodím? : jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. viii, 296. ISBN 9788025123959. info
 • KIDD, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 160. ISBN 1412903394. info
Výukové metody
Přednáška, seminární cvičení, exkurze.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jako kombinace přednášek, cvičení, exkurzí a samostudia. Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou zkoušky je odevzdání seminární práce (portfólio) a absolvování písemného testu.
Informace učitele
Další literatura: Career guidance. A Handbook for Policy Makers. Dostupné z http://www1.oecd.org/publications/e-book/9104021E.pdf Gysbers, Norman C.; Heppner, Mary, J.; Johnston, Joseph, A.: Career cousnseling. Process, Issues and Techniques. USA: Allyn and Bacon, 1998 Mc Mahon, M.; Patton, W.(eds.) Career counselling, London: Routledge, 2008. ISBN 0-415-38563-6 Pivi, Nilsson; kerblom Pehr. Kariérové poradenství pro život. přeložil NVF (NISP), Praha: NVF, 2002 ISBN 80-238-8363-1
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.