PB12JA16 Sociální poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Pevná (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 D51
Předpoklady
PB12JA14 Základy poradenství && PB21PA18 Sociální práce
Předpokladem jsou znalosti získané v rámci kurzu Základy poradenství a kurzu Sociální práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu se bude student orientovat v problematice poskytování sociálních služeb v ČR, specificky pak v oblasti sociálního poradentsví. Bude schopen vysvětlit základní principy poskytování sociálního poradentsví, vč. legislativního ukotvení dané oblasti. Rovněž bude schopen teoreticky uchopit danou oblast prostřednictvím postmoderních poradenských teorií. Dále bude schopen rozlišit jednotlivé cílové skupiny sociálního poradentsví a volit vhodné kroky intervence a orientovat se v kvalitativních i kvantitativních nástrojích evaluace, které se v rámci sociálního poradentsví uplatňují.
Osnova
 • 1. Základní charakteristika sociálních služeb s důrazem na poradenskou oblast, vč. historického vývoje v dané oblasti 2. Zásady poskytování služeb sociální poradenství a jejich legislativní rámec 3. Postmoderní poradenské teorie 4. Standardy poskytování služeb sociálního poradenství 5. Specifika služeb sociálního poradenství pro cílovou skupinu nezaměstnaných, lidí zasažených/ohrožených chudobou, bezdomovectvím 6. Specifika služeb sociálního poradenství pro cílovou skupinu seniorů 7. Specifika služeb sociálního poradenství pro cílovou skupinu etnických menšin 8. Specifika služeb sociálního poradenství pro cílovou skupinu osob nemocných a zdravotně postižených 9. Poradenství v penitenciární oblasti 10. Monitoring a evaluace sociálních služeb
Literatura
  povinná literatura
 • MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 9788024731483. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 194 s. ISBN 9788026200413. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 807367002X. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 8071784737. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON a Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
Výukové metody
Přednáška, prezentace odborníků z praxe, samostudium
Metody hodnocení
Písemný test dle jednotlivých témat osnovy kurzu.
Informace učitele
Kurz má vytvořenu podporu v e-learnigové aplikaci ELF, dostupná z https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2330.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PB12JA16