PGDS002PAN Andragogická disciplína (podle disertační práce)

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Disciplína je určena podle toho, jaké téma si student zvolil pro svou disertační práci. V rámci určené disciplíny je pojednán nejen základní teoretický a metodologický rámec disciplíny, ale i současné diskuse o tendencích vývoje celé disciplíny a dílčích témat a oblastí do ní spadajících. Výběr disciplíny i seznamu literatury volí student po dohodě se školitelem a schvaluje předseda oborové rady.
Výstupy z učení
Absolvent je vybaven hlubokou znalostí teorie pedagogických věd s oporou o českou a zahraniční literaturu.
Osnova
  • Školitel zvolí takovou pedagogickou disciplínu (subdisciplínu), která je blízká dizertačnímu projektu doktorského studenta. Školitel vytvoří seznam četby obsahující 5 reprezentativních monografií a 15 vlivných článků a tento seznam nejprve schvaluje předseda oborové rady. Po schválení disciplíny a seznamu literatury je tento seznam zaslán studentovi, který literaturu nastuduje. Seznam student přinese ke zkoušce ve více kopiích a tento list se stává základem pro ústní zkoušku.
Výukové metody
Indidivuální studium.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS002PAN