PGDS005 Vzdělávací politika

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní vhled do české vzdělávací politiky a situace českého vzdělávacího systému v kontextu evropských vzdělávacích strategií. Měl by přispět k porozumění změnám, k nimž dochází a jež lze v oblasti vzdělávání a školství očekávat v blízké budoucnosti v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Obsahem kurzu jsou tematické okruhy, které poskytují informaci o vývoji a stávající situaci v oblasti české vzdělávací politiky a českého vzdělávacího systému.Konkrétními tématy jsou: Vývoj, současný stav a perspektivy českého vzdělávacího systému; Vývoj (periodizace) a analýza české vzdělávací politiky od 90. let do současnosti; Vzdělávací strategie EU jako kontext pro vzdělávací politiku ČR; Základní charakteristiky vzdělávacích systémů nových členských zemí (středoevropské a východoevropské země). Dalším okruhem, na který je kurz zaměřen, jsou jednotlivé (vybrané) klíčové principy vzdělávací politiky, jež jsou deklarovány v evropských demokraciích a jež jsou východiskem evropské vzdělávací politiky, stejně jako české vzdělávací politiky.
Výstupy z učení
Popsat a vysvětlit hlavní mechanismy uplatňované v řízení a správě vzdělávacího systému; analyzovat opatření vzdělávací politiky z hlediska jejích cílů; rozpoznat hlavní principy vzdělávací politiky a na konkrétních příkladech ukázat způsoby jejich realizace; orientovat se v legislativních a programových dokumentech vzdělávací politiky na úrovni ČR a EU; komentovat a hodnotit aktuální opatření vzdělávací politiky.
Osnova
  • (1) Co je vzdělávací politika (definice, aktéři, principy, procesy a mechanismy změny) (2) Vzdělávací politika jako součást širšího konceptu veřejné politiky v rámci různých typů sociálního státu (vývoj, činitelé, principy, oblasti). (3) Vývoj českého vzdělávacího systému ve 2. polovině 20. století a důsledky pro současnost. (4) Vývoj a analýza vzdělávací politiky v ČR od 90. let 20. století po současnost, konkrétní změny, které nastaly, a jejich hodnocení. Periodizace vzdělávacích reforem u nás. (5) Vzdělávací strategie Evropské unie jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Akcenty vzdělávací strategie Evropské unie. (6) Aktivity a vzdělávací strategie členských zemí OECD jako kontext pro vzdělávací politiku ČR. Akcenty vzdělávací strategie OECD. (7) Věda (pedagogický výzkum) a vzdělávací politika. (8) Veřejné mínění o škole a vzdělávání v souvislosti se vzdělávací politikou. (9) Princip celoživotního učení pro všechny – koncept, problémy, příklady řešení. (10) Princip rovných vzdělávacích příležitostí – koncept, problémy, příklady řešení. (11) Princip zaměstnatelnosti – koncept, problémy, příklady řešení. (12) Princip internacionalizace ve vzdělávání – koncept, problémy, příklady řešení. (13) Diskuse o aktuálních otázkách vzdělávací politiky.
Výukové metody
Samostudium, konzultace, písemná práce.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PGDS005