PGDS007 Doktorská disertace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blokově. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící), prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (zástupce)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je rozvinout schopnosti studenta samostatně výzkumně pracovat a svoje výzkumné nálezy formulovat ve formě dizertačního projektu.
Výstupy z učení
Cílem je rozvinout schopnosti studenta samostatně výzkumně pracovat a svoje výzkumné nálezy formulovat ve formě dizertačního projektu.
Osnova
  • dle zadání dizertační práce
Výukové metody
supervize, individuální a skupinové konzultace
Metody hodnocení
Odevzdání dizertační práce. Práce se odevzdává na studijní oddělení studijní referentce, hodnocení do IS zapisuje školitel, který také kontroluje práci v archívu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS007