PGDS013 Doktorský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C43, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je metodologická podpora pro doktorské studenty a kontrola postupu práce na dizertační projektu. Každý semestr je doktorský seminář zaměřen na jiný aspekt (od současných témat pedagogických věd, přes organizaci vědecké práce, metodologické aspekty, sběr dat, projektové plánování a řízení, až k akademickému psaní). Na konci semestru každý student na interní doktorské konferenci. Zde student představuje dosavadní pokroky při realizaci svého doktorského projektu a získává cennou zpětnou vazbu od členů oborové rady a ostatních přítomných studentů v přátelské a podpůrné atmosféře pracoviště.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - zdůvodnit metodologické kroky dizertačního projektu • - volit vnhodné metodologické postupy • - samostatně pracovat na dizertačním textu • - samostatně pracovat na empirickém výzkumu • - zapracovat komentáře a návrhy kolegů a členů oborové rady.
Osnova
  • Práce na dizertačním projektu, úprava dizertačního projektu, prezentace projektu, diskuse o dizertačním projektu, reflexe.
Výukové metody
Indidivuální studium, kolaborativní studium, reflexe, spolupráce se školitelem a oborovou radou.
Metody hodnocení
Základní podmínkou je účast na doktorských seminářích a interní doktorské konferenci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Termíny konání doktorských seminářů jsou vždy dostupné na webových stránkách ÚPV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS013