PGDS026 Textová příprava

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ) || SEMESTR ( 8 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: semestr(1) || semestr(2) || semestr(3) || semestr(4) || semestr(5) || semestr(6) || semestr(7) || semestr(8)
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student prokáže schopnost zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - samostatně pracovat na přípravě dizertačního textu • - kolaborativně se učit • - zapracovat zpětnou vazbu.
Osnova
  • Diskuse se školitelem, rozvržení práce, psaní textu, konzultace se školitelem, úprava textu, reflexe zapracování změn po připomínkách školitele.
Literatura
  • Podle tématu dizertační práce.
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel. V prvním roce je zápočet udělen za samostatnou práci při volbě tématu a způsobu řešení dizertačního projektu. Od druhého roku studia je zápočet udělován na základě odevzdání 15 či 30 stran textu dizertační práce každý semestr školiteli.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je možné zapisovat opakovaně, v 1. - 4. roce studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PGDS026