PGDS030 Zahraniční semestrální studijní pobyt

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je rozvinout schopnosti studenta samostatně výzkumně pracovat, učit se od zahraničních vědců a navazovat zahraniční spolupráci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - navazovat spolupráci se zahraničními vědeckými pracovišti • - využít naučené metodologické kompetence
Osnova
  • Studijní stáž na prestižní zahraniční univerzitě, ideálně v programu Erasmus+.
Výukové metody
Indidivuální studium.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS030