PGDS035 Krátkodobá zahraniční studijní stáž

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je rozvinout schopnosti studenta samostatně výzkumně pracovat, učit se od zahraničních vědců a navazovat zahraniční spolupráci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navazovat spolupráci se zahraničními vědeckými pracovišti
- využít naučené metodologické kompetence
Osnova
  • Studijní stáž na prestižní zahraniční univerzitě, ideálně v programu Erasmus+.
Výukové metody
Indidivuální studium.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PGDS035