PHUZKPP2 Pedagogická praxe II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PHUZKPP1 Pedagogická praxe I
Pedagogická praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souvislá pedagogická praxe - 4 týdny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
aplikovat poznatky z didaktiky při vlastní výuce;
efektivně realizovat a hodnotit vlastní výuku;
využívat rexlexi a sebereflexi jako nástroj vlastního profesního rozvoje.
Osnova
 • Příprava; vlastní výuka; zpětná vazba od učitele; analýza sledovaného jevu.
 • 40 h vlastní výuky a doučování
  10 h výuka v tandemu
  80 h příprava
  170 h další činnosti (náslechy, reflexe, asistence, exkurze)
Literatura
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
Výukové metody
vlastní výuka
Metody hodnocení
1. absolvování praxe, potvrzení a hodnocení vedoucím učitelem; 2. písemné zpracování analýzy zadaného pedagogického jevu.
Informace učitele
Pokyny a příslušné formuláře k praxi jsou ve studijních materiálech tohoto předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PHUZKPP2