PJA124 Praktická polština – komunikační kurz II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJA120 Praktická polština - kom. I && PJA121 Praktická polština – gram. I && NOW ( PJA123 Praktická polština – gram. II ) && NOW ( PJA122 Praktická polština – ortogr. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět PJA124 - Komunikační kurz II je součástí souboru praktických jazykových předmětů Praktická polština - blok II. Nedílnou součástí tohoto bloku je také předmět PJA123 Základy polské gramatiky II. Kurz PJA124 je zaměřen na aktivní nabývání jazykové kompetence. Metodologicky je založen na komunikačním principu. Teoretický výklad je zde maximálně eliminován, důraz je kladen na práci s mluveným i psaným textem, zasazeným do reálné komunikační situace. V kurzu jsou používány také nahrávky, jejichž účelem je rozvoj schopnosti porozumět slyšenému textu. Text je zde východiskem pro vlastní dialog na dané téma, vedený ve skupinách. Práce s textem je doplněna řadou výslovnostních, lexikálních a konverzačních cvičení. Používané texty jsou koncipovány tak, aby přinášely rovněž informace o současném Polsku. Oproti disciplíně PJA120 - Komunikační kurz I se posluchači v tomto kurzu seznamují navíc s jednotlivými řečovými žánry současné polštiny a lexikalizovanými spojeními, nezbytnými pro každodenní komunikaci v cizím jazyce. V kurzu jsou primárně používány učebnice a nahrávky z krakovské řady Język polski dla cudzoziemców. Posluchači dosáhnou po druhém semestru stupně B1 "stopień progowy". Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Hurra po polsku 1" lekcje 12-20.
Literatura
  povinná literatura
 • Małolepsza, M; Szymkiewicz A.: Hurra po polsku 1, Kraków 2010
  doporučená literatura
 • Machowska, J.: Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków 2010
  neurčeno
 • Miodunka, W.: Cześć, jak się masz? (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E., Dąmbska, E.G.: Kiedyś wrócisz tu... (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Gałyga, D.: Ach ten język polski! (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E.: Z polskim na ty (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
 • Szelc-Mays, Rybicka, E.: Słowa i słówka, Kraków 2003
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
V letním semestru písemný test (70%) a ústní zkuška. V průběhu letního semestru min. 1 neohlášený test, z něhož je nutno získat min.70 % bodů. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Závěrečná zkouška je společná pro celý blok Praktická polština, tj. pro předměty PJA123 a PJA 124. Ověřuje praktickou znalost polského jazyka, polské gramatiky a ortografie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PJA124