PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Vstupní úroveň jazykových kompetencí posluchačů se předpokládá na stupni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Třísemestrální konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé (PJB402 - PJB407 - PJB411). Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýzu textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Vstupní úroveň jazykových kompetencí posluchačů se předpokládá na stupni B1, výstupní pak na B2. Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Celuję w C2" and "Per aspera ad astra"
Literatura
  povinná literatura
 • Seretny, A.: Per aspera ad astra, Kraków 2009
 • Buchter A.: Celuję w C2, Kraków 2010
  neurčeno
 • Garncarek, P.: Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Kraków 2002.
 • Pyzik, J.: Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków 2005.
 • Szelc-Mays, M.: Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków 2002.
 • Lipińska, E.: Nie ma róży bez kolców.Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Kraków 1999.
 • Lipińska, E., Dąmbska, E.: Kiedyś wrócisz tu. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Kraków 2003.
 • Mędak, S.: Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami. Kraków 2004.
 • Mędak, S.: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Kraków 2002.
 • Pyzik, J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia gramatyczno-funkcjonalne dla cudzoziemców. Kraków 2000.
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Písemný test (75%) a ústní zkuška. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro jednooborové studium je tento kurz povinný - kredit A, pro dvouoborové povinně výběrový - kredit B.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PJB402