PSBB029 Práce s dětmi s poruchou autistického spektra

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Kliková (cvičící)
Mgr. Tereza Vargová (cvičící)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/6, pouze zareg.: 32/6
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou dětí s poruchou autistického spektra, s jejich specifickými potřebami a s dopady stanovení této diagnózy na celý rodinný systém.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět specifickým potřebám dětí s PAS a jejich rodin;
- aplikovat teoretické poznatky do péče o děti s PAS a aktivně se do ní zapojit;
- vytvořit vhodný plán aktivit pro rodiny s dětmi s PAS.
Osnova
 • 1. seznámení se s pravidly výuky a požadavky na úspěšné absolvování předmětu
 • 2. poskytnutí základních teoretických informací z oblasti poruch autistického spektra (PAS) - vymezení pojmu, terminologie, etiologie, rozdělení, projevy…
 • 3. kazuistický seminář – setkání s rodiči dětí s PAS
 • 4. praktické ukázky programů realizovaných pro děti s PAS (canisterapie, muzikoterapie…)
 • 5. spolupráce na přípravě a organizaci aktivit a akcí pro rodiny s dětmi s PAS
 • 6. exkurze na specializovaná pracoviště
Literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • GRANDIN, Temple. The Way I See It. 1. vyd. Praha: Miklós Csémy, 2015. 452 s. ISBN 978-80-906078-0-4. info
 • GRANDIN, Temple a Richard PANEK. Mozek autisty : myšlení napříč spektrem. Translated by Šárka D. Tripesová. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2014. 269 stran. ISBN 9788020431158. info
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 405 s. ISBN 9788073674755. info
 • VERMEULEN, Peter. Autistické myšlení. Translated by Iva Strnadová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 130 s. ISBN 8024716003. info
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami autistického spektra : (metodický materiál). Vyd. 2., přeprac. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 71 s. ISBN 8086856178. info
Výukové metody
přednášky, skupinové práce, diskuze, exkurze, práce s odbornou literaturou
Metody hodnocení
Požadavky ukončení: 1. aktivní účast na výuce - min. 80% 2. aktivní zapojení do přípravy a organizace programů pro rodiny s dětmi s PAS 3. skupinový projekt – sestavení komplexního plánu programu pro rodiny s dětmi s PAS
Informace učitele
Předmět je určen především těm z vás, kteří mají zájem o problematiku autismu, a kterým je blízká práce s dětmi. Pokud si chcete rozšířit znalosti a zkušenosti v této oblasti, a jste ochotni věnovat tomu část svého volného času (včetně některých víkendů), bude pro Vás tento předmět jistě velkým přínosem. Odměnou vám bude také možnost setkat se s autistickými dětmi, jejich rodiči a nahlédnout do jejich reálného života. Předmět je koncipován jako převážně praktický a je realizován ve spolupráci s Nadačním fondem KOMETA, který se zaměřuje na podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Některá setkání budou probíhat v prostorách Nadačního fondu v DRFG Areně (ul. Křídlovická 34). Prosím, počítejte s nutností časové rezervy na přesun - cca 15- 20 minut. Výuka bude složena ze dvou částí - jednou z nich budou dvouhodinové semináře, které budou probíhat formou přednáškových bloků, diskuzí, kazuistik, společných zamyšlení nad některými otázkami apod. Druhá část je pak ryze praktická - seznámíte se s konkrétními způsoby práce s dětmi s PAS, navštívíte vybraná pracoviště, která se věnují práci s dětmi s PAS, zúčastníte se pořádaných aktivit a akcí - budete se podílet na jejich přípravě i vlastní realizaci. Tyto programy budou často probíhat mimo pravidelný rozvrh, někdy i o víkendech. Očekává se vaše aktivní zapojení do všech aktivit, čímž můžete intenzitu získaných zkušeností jedině zvýšit :) Pokud se na základě výše uvedeného rozhodnete předmět absolvovat, tak se na spolupráci s vámi rozhodně těšíme! Za realizační tým Zuzana Slováčková
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB029